ایمان طحانپور

ایمان طحانپور

تجربیات خرید

فوق العاده بود نمیتونم برای خرید دوباره صبر کنم واقعا. برای مهمانی گرفتم ولی قطعا برای خودم حتما میگیرم.