فاطمه

فاطمه

تجربیات خرید

24 اسفند 97
افتضاح.بمحض استفاده چشمام عفونت کرد
عطروطعم خوب
خوشم نیومد
آبکیه.خوشم نیومد
23 اسفند 97
پزاوخوشمزه س
خوشم نیومدآبکیه وآبش زیاده
اونی که نوشتین نبود
خوبه.باکیفیت
اصلاخوشم نیومد.گرون
14 اسفند 97
براقه وطعم وبوی موادنفتی میده واصلااحساس نمیکنم ازموادطبیعی باشه وگرونه