طاهره

طاهره

تجربیات خرید

کیفیت خوب و زیبا. فقط یک نکته اینکه سفارشم دستم رسید رنگش مشکی بود من نقره ای مدنظر داشتم و سفارش دادم. علت رو نمیدونم...