سید وحید هاشمی

فروشگاه خانواده هاشمی

سید وحید هاشمی
آخرین بازدید: 2 روز پیش
از تهران
2 سال در باسلام
6 محصول
+90 فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : شعار ما:
سود کم فروش بالا
ما اول به فکر جیب و احوال مشتری هستیم بعد خودمان