بازارچه‌ها
خانه
گفت‌‌وگو
رقص کلمات _ تولید محتوا
رقص کلمات _ تولید محتوا

رقص کلمات _ تولید محتوا

نویسندگی، تولید محتوا، سردبیری، آموزش، مدیریت پروژه
فروش کل غرفه: کمتر از 10 تاسیس: 18 دی 97 آخرین فعالیت: 9 ماه پیش
پیام غرفه‌دار: نویسندگی به استعداد نیاز ندارد، بلکه مهارتی آموختنی است.

محصولات

غرفه رقص کلمات _ تولید محتوا

درباره

غرفه رقص کلمات _ تولید محتوا

قصه محصول

20 سال نوشتن و خواندن

درباره یک زندگی

من یک پدر هستم و برای کسب درآمد یک کارخانه تولید محتوا دارم 😃

درباره یک مکان

زمین دیگر گرد نیست و در دنیای مسطح و مجازی امروز سرت را بالا کنی منو می‌بینی 😛
این غرفه در سراسر اینترنت

نظرات کاربران

غرفه رقص کلمات _ تولید محتوا
گفت‌و‌گو با غرفه دار
مهدی خسروی (میم‌زندگی)