1
03
13
07
امیر قاسمی
چینی زرین ایران امیر قاسمی
یک سال در باسلام
377 محصول
+60 فروش
پیام غرفه‌دار:

فروشگاه چینی زرین ایران طی سالها به یمن تعامل متقابل با مشتریان و مدیریتی با محوریت هدف گذاری های بلند مدت و سازنده رسالت خود می داند ، خدماتی در خور اعتماد و مناسب نیاز مشتریان ارائه دهد.

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه