برنج پاکستانی انبه کیسه ده کیلوگرم
برنج پاکستانی انبه کیسه ده کیلوگرم - تجربه خریدها

برنج پاکستانی انبه کیسه ده کیلوگرم - تجربه خریدها

درجه یک و بسیار عالی و خوش عطر، ممنون از غرفه دار عزیز
برای بار دوم خرید کردم راضی هستم ممنون از غرفه دار محترم
برنج دانه بلند سفید مجلسی پخت عالی
26 دی 1400
متشکرم از غرفه دار محترم خدا به کسب و کارتون برکت بده🙏🌺
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما
ممنون از غرفه دار محترم خداقوت کسب وکارتون پربرکت
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما
1 اسفند 1400
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما
12 بهمن 1400
بسته بندی درست
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما
بسته بندی بد
29 دی 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما
29 دی 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
پاسخ غرفه دار 26 شهریور 1401
نوش جان ممنون از خرید شما