سلمان قاضی زاده
عطار پارس سلمان قاضی زاده
3 سال در باسلام
109 محصول
+2.2k فروش
محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
پاپریکا خارجی (100گرمی)
پاپریکا خارجی (100گرمی)
5 (1 نظر)
آماده ارسال
100 گرم
چوب دارچین (500گرمی)
چوب دارچین (500گرمی)
آماده ارسال
500 گرم
چوب دارچین (1کیلویی)
چوب دارچین (1کیلویی)
آماده ارسال
1000 گرم
پودر دارچین خالص (500گرم)
پودر دارچین خالص (500گرم)
آماده ارسال
500 گرم
فلفل سیاه  (100گرمی)
فلفل سیاه (100گرمی)
آماده ارسال
100 گرم
فلفل سیاه  (500گرمی)
فلفل سیاه (500گرمی)
5 (1 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
فلفل سیاه  (1کیلویی)
فلفل سیاه (1کیلویی)
آماده ارسال
1000 گرم
زنجفیل قلم (100گرم)
زنجفیل قلم (100گرم)
آماده ارسال
100 گرم
زنجفیل قلم (500گرم)
زنجفیل قلم (500گرم)
آماده ارسال
500 گرم
زنجفیل قلم(1کیلویی)
زنجفیل قلم(1کیلویی)
5 (1 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم