بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

خرید انواع مغز گردو

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
محمد صادق شاکریان
محمد صادق شاکریان
تهران
921
محصول
+23.5k
فروش
٪93
رضایت
$vendor['owner']['name']
خانم دلخسته(غرفه خشکبار)
خانم دلخسته(غرفه خشکبار)
تهران، قدس
250
محصول
+5.5k
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
علی اکبر جلیلوند
علی اکبر جلیلوند
همدان، تویسرکان
11
محصول
+90
فروش
٪90
رضایت
$vendor['owner']['name']
مجید شعبانپور
مجید شعبانپور
تهران
798
محصول
+3k
فروش
٪89
رضایت
$vendor['owner']['name']
خشکبار یوسف
خشکبار یوسف
اصفهان، سفیدشهر
125
محصول
+3k
فروش
٪100
رضایت
خانم اسکندری
خانم اسکندری
همدان، تویسرکان
23
محصول
+300
فروش
٪94
رضایت
$vendor['owner']['name']
حسین جعفری
حسین جعفری
قم
153
محصول
+1.2k
فروش
٪99
رضایت

مطالب اهالی بازار

مطالبی که اشخاصی مثل شما نوشته‌اند

نبض بازار مغز گردو

پراکندگی قیمت مغز گردو‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)