بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

خرید انواع چادر

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
محمد اقاجانی
محمد اقاجانی
قم
41
محصول
+100
فروش
٪96
رضایت
$vendor['owner']['name']
معصومه ابوالفتحی
معصومه ابوالفتحی
خوزستان، اهواز
6
محصول
+60
فروش
٪100
رضایت
رحیمی
رحیمی
قم
18
محصول
+200
فروش
٪97
رضایت
کاشفی
کاشفی
خراسان رضوی، مشهد
11
محصول
+200
فروش
٪89
رضایت
$vendor['owner']['name']
عطیه ترابی
عطیه ترابی
مازندران، ساری
56
محصول
+30
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
وجیهه رمضانی
وجیهه رمضانی
قم
9
محصول
+30
فروش
٪92
رضایت
$vendor['owner']['name']
فروشگاه تولید ملی
فروشگاه تولید ملی
تهران
40
محصول
+20
فروش
٪90
رضایت

تجربه خرید مشتریان راضی

مطالب اهالی بازار

مطالبی که اشخاصی مثل شما نوشته‌اند

نبض بازار چادر

پراکندگی قیمت چادر‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)