بازارچه‌ها

بازارچه‌ها

خرید انواع چادر

غرفه‌دارهای پرطرفدار

کسانی که بیشترین فروش و راضی‌ترین مشتری‌ها را دارند
$vendor['owner']['name']
معصومه ابوالفتحی
معصومه ابوالفتحی
خوزستان، هفتگل
6
محصول
+60
فروش
٪100
رضایت
کاشفی
کاشفی
خراسان رضوی، مشهد
11
محصول
+200
فروش
٪89
رضایت
محمد اقاجانی
محمد اقاجانی
قم
32
محصول
+50
فروش
٪89
رضایت
$vendor['owner']['name']
نورا شکری
نورا شکری
قم
67
محصول
+60
فروش
٪56
رضایت
رحیمی
رحیمی
قم
18
محصول
+100
فروش
٪100
رضایت
عطیه ترابی
عطیه ترابی
مازندران، ساری
42
محصول
+20
فروش
٪100
رضایت
$vendor['owner']['name']
وجیهه رمضانی
وجیهه رمضانی
قم
9
محصول
+20
فروش
٪87
رضایت
$vendor['owner']['name']
فاطمه آقایانی
فاطمه آقایانی
تهران
272
محصول
+3.7k
فروش
٪95
رضایت

تجربه خرید مشتریان راضی

مطالب اهالی بازار

مطالبی که اشخاصی مثل شما نوشته‌اند

نبض بازار چادر

پراکندگی قیمت چادر‌های بازار بر اساس تعداد محصول (هزار تومان)