حسین حسین زاده
پسته کرمون شاپ حسین حسین زاده
4 سال در باسلام
25 محصول
+2.4k فروش
پیام غرفه‌دار:

ما محصولاتمان را ناب و طبیعی از دل طبیعت برمی‌گیریم، تا حس تازگی را با شما مزه کنیم.
بهترین پسته‌ها اینجاست و ما متخصص آنیم، ما معتقدیم کیفیت پلی به سوی مشتریست، کیفیت خوب یعنی مال حلال و کیفیت بد یعن ...

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
پسته فندقی ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
پسته فندقی ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
4.4 (159 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
پسته فندقی ارگانیک خام  تمام خندان - ارسال رایگان
پسته فندقی ارگانیک خام تمام خندان - ارسال رایگان
4.4 (151 نظر)
ارسال رایگان
500 گرم
پسته احمد آقایی ارگانیک شور شده - تمام خندان - ارسال رایگان
پسته احمد آقایی ارگانیک شور شده - تمام خندان - ارسال رایگان
3.3 (6 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
پسته احمد آقایی ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
پسته احمد آقایی ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
4.6 (50 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
پسته اکبری ارگانیک زعفرانی - تمام خندان  - ارسال رایگان
پسته اکبری ارگانیک زعفرانی - تمام خندان - ارسال رایگان
4.6 (21 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
پسته اکبری ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
پسته اکبری ارگانیک خام - تمام خندان - ارسال رایگان
4.6 (106 نظر)
ارسال رایگان
500 گرم
پسته احمد آقایی ارگانیک خام  تمام خندان - ارسال رایگان
پسته احمد آقایی ارگانیک خام تمام خندان - ارسال رایگان
4.5 (10 نظر)
ارسال رایگان
500 گرم
پسته اکبری ارگانیک خام - تمام خندان- ارسال رایگان
پسته اکبری ارگانیک خام - تمام خندان- ارسال رایگان
4.4 (89 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
مغز پسته درشت - کاملا سالم - دست شکن - گلدار - ارسال رایگان
مغز پسته درشت - کاملا سالم - دست شکن - گلدار - ارسال رایگان
4.7 (30 نظر)
ارسال رایگان
500 گرم