محصولات
غرفه‌ها
سینه بدون پوست مرغ دارا - 1 کیلوگرم
سینه بدون پوست مرغ دارا - 1 کیلوگرم
5 (2 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
مرغ محلی شمال
مرغ محلی شمال
4.5 (8 نظر)
1200 گرم
ران بدون پوست مرغ دارا - 1 کیلوگرم
ران بدون پوست مرغ دارا - 1 کیلوگرم
4.3 (6 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
ماهیچه مرغ بدون پوست دارا - 1 کیلوگرمی
ماهیچه مرغ بدون پوست دارا - 1 کیلوگرمی
5 (13 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
غازمحلی شمال
غازمحلی شمال
4.9 (18 نظر)
2000 گرم
سنگدان مرغ منجمد 15  کیلو
سنگدان مرغ منجمد 15 کیلو
4 (2 نظر)
15000 گرم
دل و جگر شترمرغ کشتار روز
دل و جگر شترمرغ کشتار روز
5 (6 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
بلدرچین دارا - 1 کیلوگرم
بلدرچین دارا - 1 کیلوگرم
3.7 (3 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
ران مرغ تازه هر عدد 350 گرمی
ران مرغ تازه هر عدد 350 گرمی
5 (2 نظر)
1000 گرم
گردن شترمرغ کشتار روز
گردن شترمرغ کشتار روز
5 (4 نظر)
1000 گرم
برگه سویا طعم جوجه کباب مانداسوی
برگه سویا طعم جوجه کباب مانداسوی
تهران | آژین
5 (1 نظر)
150 گرم
ران مرغ تازه
ران مرغ تازه
3 (1 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
گوشت خورشتی سینه بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم
گوشت خورشتی سینه بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم
4.5 (2 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
سینه مرغ پاک شده با کتف
سینه مرغ پاک شده با کتف
5 (1 نظر)
1000 گرم
بال بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
بال بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
باغستان | حسنا پروتئین
ارسال رایگان
آماده ارسال
800 گرم
مرغ برگر منجمد دارا - بسته بندی 500 گرمی
مرغ برگر منجمد دارا - بسته بندی 500 گرمی
5 (1 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
مرغ چرخ کرده
مرغ چرخ کرده
500 گرم
بلدرچین  تازه بشقابی 800 گرمی
بلدرچین تازه بشقابی 800 گرمی
باغستان | حسنا پروتئین
ارسال رایگان
آماده ارسال
800 گرم
دل مرغ  منجمد(10 کیلویی )
دل مرغ منجمد(10 کیلویی )
5 (1 نظر)
10000 گرم
دانخوری طیور برند ستاره 10 کیلویی
دانخوری طیور برند ستاره 10 کیلویی
آماده ارسال
1000 گرم
آبخوری 10 لیتری طیور برند ستاره
آبخوری 10 لیتری طیور برند ستاره
آماده ارسال
1000 گرم
بازو بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
بازو بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
باغستان | حسنا پروتئین
ارسال رایگان
آماده ارسال
800 گرم
فیله ساده مرغ دارا - 1 کیلوگرم
فیله ساده مرغ دارا - 1 کیلوگرم
آماده ارسال
1000 گرم
پای مرغ با ناخن بسته بندی 2 کیلویی
پای مرغ با ناخن بسته بندی 2 کیلویی
5 (1 نظر)
آماده ارسال
2000 گرم
گوشت غاز محلی (وزن1800تا 2300)
گوشت غاز محلی (وزن1800تا 2300)
5 (2 نظر)
2000 گرم
خورشت خوری
خورشت خوری
100 گرم
فیله زعفرانی مرغ دارا - 1 کیلوگرم
فیله زعفرانی مرغ دارا - 1 کیلوگرم
آماده ارسال
1000 گرم
گردن بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
گردن بوقلمون تازه بشقابی 800 گرمی
باغستان | حسنا پروتئین
ارسال رایگان
آماده ارسال
800 گرم
غاز محلی
غاز محلی
ارسال رایگان
3000 گرم
کتف مرغ بدون پوست دارا - 1 کیلوگرم
کتف مرغ بدون پوست دارا - 1 کیلوگرم
آماده ارسال
1000 گرم
چاشنی مرغ وماهی90گرمی
چاشنی مرغ وماهی90گرمی
آماده ارسال
90 گرم
جگر تازه مرغ 600 گرمی
جگر تازه مرغ 600 گرمی
4 (1 نظر)
آماده ارسال
600 گرم
کتف زعفرانی مرغ دارا - 1 کیلوگرم
کتف زعفرانی مرغ دارا - 1 کیلوگرم
آماده ارسال
1000 گرم
اردوخوری سرگوزن
اردوخوری سرگوزن
اصفهان | نیکی شاپ
آماده ارسال
2500 گرم
جوجه کباب ترش دارا - 1 کیلوگرم
جوجه کباب ترش دارا - 1 کیلوگرم
آماده ارسال
1000 گرم
جوجه کباب مکزیکی دارا - 1 کیلوگرم
جوجه کباب مکزیکی دارا - 1 کیلوگرم
1 (1 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم