محصولات
غرفه‌ها
فندق خام شکسته خندان اشکور امسالی (1 کیلویی) ارسال رایگان
فندق خام شکسته خندان اشکور امسالی (1 کیلویی) ارسال رایگان
4.7 (269 نظر)
غرفه برتر
ارسال رایگان
1000 گرم
فندق خام باپوست امسالی اشکور (1 کیلوگرم)
فندق خام باپوست امسالی اشکور (1 کیلوگرم)
4.5 (162 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
فندق خام نیم کیلویی امسالی اشکور
فندق خام نیم کیلویی امسالی اشکور
4.6 (103 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
فندق خام با پوست 1401 (2000 گرم) اشکورات فیدنو
فندق خام با پوست 1401 (2000 گرم) اشکورات فیدنو
4.5 (152 نظر)
غرفه برتر
2000 گرم
فندق برشته نمکی (یک کیلوگرم) آجیل فیدنو
فندق برشته نمکی (یک کیلوگرم) آجیل فیدنو
4.7 (72 نظر)
غرفه برتر
ارسال رایگان
1000 گرم
سوپر فندق خام اشکور امسالی (یک کیلوگرم) فیدنو
سوپر فندق خام اشکور امسالی (یک کیلوگرم) فیدنو
4.5 (42 نظر)
غرفه برتر
ارسال رایگان
1010 گرم
فندق خام شکسته(خندان) دو کیلوگرم فیدنو
فندق خام شکسته(خندان) دو کیلوگرم فیدنو
4.7 (48 نظر)
غرفه برتر
ارسال رایگان
2000 گرم
فندق برشته نمکی خندان(500گرم) ویژه فیدنو
فندق برشته نمکی خندان(500گرم) ویژه فیدنو
4.6 (40 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
فندق خندان خام اشکور (500گرم) فیدنو
فندق خندان خام اشکور (500گرم) فیدنو
4.7 (32 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
فندق خام  تازه امساله  دو کیلوگرمی
فندق خام تازه امساله دو کیلوگرمی
رودسر | بهاران
4.8 (33 نظر)
2000 گرم