سارا آقاکوچکیان

سارا آقاکوچکیان

تجربیات خرید

خیلی زیبا بود
عای عالی
خیلی خوب بود
بیشتر روغن زیتون است و خیلی روغن بنفشه نداره اما در کل خوب بود
خیلی خوب بود و کار آشپزی رو خیلی راحت و سریع میکنه
خیلی خوشمزه با دانه های درشت و مزه خوب نمکش به اندازه و دلچسب
خیلی خیلی خوشمزه است و هرکی خورد ازش عاشقش شد ولی یکم قیمتش با است و به صرفه نیست ولی طعمش عالیه
خیلی خوشمزه و ترد بود دوست دارم که طعم پیاز جعفری و هم بگیرم و امتحان کنم
خیلی خوشمزه و ترد بود فقط ای کاش بیشتر به بسته بندی اهمیت میدادند که هم زیبا تر باشه و هم توی راه خورد نشه
لوبیا سویا خوب و با کیفتی است فقط من دوست داشم کمی نمکی تر باشه اما کیفیت خوبی داره