شمس

شمس

تجربیات خرید

انجیر آنقدر رطوبت دارد که مانند خمیر نرم است و اصلا نمی شود به آن انجیر خشک گفت با اینحال کیفیت متوسط و قیمت هم ارزون نیست
خیلی خوب نبود، عسل کم داشت
هر چند اسانس تندی دارد اما شامپو خوبی است
به نظر نمی آید اصلا از عسل برای درست کردن آن استفاده شده باشد آنقدر ترش است که وقتی مزه می کنید تندی سرکه اذیت می کند. سرکه اش هم سرکه صنعتی و کارخونه ای است
نمک زیاد و ترش ، ترش و شور است تا ملس و پخته شده ، بهتر نیست این موارد را بنویسید تا مشتری با اطلاع کامل خریداری کند و مدیونیت ایجاد نشود؟
بسته بندی بی کیفیت و محصول بسیار گرون