یاسر یاوری

یاسر یاوری

تجربیات خرید

طعم جالبی داشت.
خیلی خوب. برام جالب بود که فروشند یک نامه عذرخواهی نوشته بود و گفته بود محصول ارسالی برای شما 20 گرم کسری دارد و بجای اون 3 تا اسکناس هزار تومنی نو گذاشته بود همراه محصول. چنین افرادی زیاد نیستند این روزها. ازش متشکرم
خیلی خوب بود