احمدی

احمدی

تجربیات خرید

من همیشه روغن افتابگردانو از بیرون میخریدم ب قیمت خیلی بالاتر ولی این سری از برکت خرید کردم هم قیمتش پایین تر بود و کیفتش خوب بود ممنون از برکت😊