ساره قوامی عادل

ساره قوامی عادل

تجربیات خرید

بوی خیلی خوبی داره
دوسش داشتم
جالب بود مزش
خیلی خوب و تازه بود
هنوز استفاده نکردم ولی بسته بندی ظاهرش عالی بود
2 مرداد 98
خیلی خاص نبود ولی خوشمزه و قیمتشم خیلی مناسب بود
هنوز استفاده نکردم
خیلی تازه بود
تازه و خوش بو
بو عالیی داره