سید مرتضی جعفری

سید مرتضی جعفری

تجربیات خرید

خیلیی خوشمزه بود
اصلاااااا به درد نمییخود اصلاااااا
خوب بود
خیلی خوب بود
معرکههههههه بووووووووود عااالییییی از اشانتیونتونم خیلی ممنون عرق نعناع خااالص خالص بود