بازارچه‌ها

مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
بازار هزار قصه

هیچ دونفری شبیه هم نیستند
هر آدمی قصه ای دارد و هر زندگی هم روایتی
باسلام بازار هزار قصه ای است از آدم های
متفاوت و کسب و کار های گوناگون

باسلام بستری فراهم میکند تا آدم ها بتوانند استعدادهایشان را شکوفا کنند، کسب و کار دلخواهشان را به دست بیاورند و آن را رونق بدهند

«باسلام» متعلق به همه آدم‌هاست؛ آدم‌هایی از فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌ها و مذهب‌های متفاوت و با سلیقه‌های گوناگون. «باسلام» به همه‌ی آدم‌ها -بزرگ و کوچک، پیر و جوان، روستایی و شهری- فرصت دیده شدن می‌دهد.

همین حالا عضو شوید

در باسلام همه آدم ها می توانند با کمترین سرمایه کسب و کار خانگی و محلی خود را راه اندازی کنند و تولیداتشان را از طریق اینترنت به سراسر ایران عرضه نمایند. «الهام سواد کوه» هم یکی از همین آدم های موفق است که با الگو گرفتن از پیرزن های روستایش، عروسک های بامزه می سازد و از فروش آن ها در باسلام چرخ زندگی اش را می چرخاند

داستان الهام سوادکوه