مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
پسته افشون
پسته افشون

پسته افشون

پسته افشون محصولی از باغات پسته رفسنجان می باشد
7 ماه در باسلام
29 محصول
+300 فروش
آخرین فعالیت رضایت مشتری
12 ساعت پیش 100 %
رضا افشون
غرفه‌دار: رضا افشون
رفسنجان كرمان
رضا افشون
كرمان، رفسنجان
7 ماه در باسلام
29 محصول
+300 فروش
آخرین فعالیت 12 ساعت پیش
رضایت مشتری 100%
پیام غرفه‌دار: 😋😋 پسته بخور غصه نخور

محصولات

غرفه پسته افشون

درباره

غرفه پسته افشون

قصه محصول

پسته در میان تمام نات ها تنها نات آجیل خندان جهان است

درباره یک زندگی

پسته بخور ... غصه نخور

درباره یک مکان

رفسنجان قطب پسته جهان
این غرفه در سراسر اینترنت