مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
محصولات خانگی افضل
محصولات خانگی افضل

محصولات خانگی افضل

تهیه انواع کیک خانگی،ژله،فینگرفود،سکنجبین،سرکه انگبین،سبزیجات خردیاخشک شده،شیره انگور،زعفرون،زرشک،هل(ازنمایندگی های فروش محصولات شهر قائنم)
5 ماه در باسلام
106 محصول
+20 فروش
آخرین فعالیت رضایت مشتری
2 ساعت پیش 62 %
کوثر بلوچیان زاده
اصفهان
کوثر بلوچیان زاده
اصفهان
5 ماه در باسلام
106 محصول
+20 فروش
آخرین فعالیت 2 ساعت پیش
رضایت مشتری 62%
پیام غرفه‌دار: باداشتن محصولات خانگی مثل کیک.فینگرفود.شیره انگور.سکنجبین.سرکه انگبین.زعفرون اصل قائنات بدون واسطه،ودرهرماه محصولات جدیدترپذیرای شماییم.سفارشات هرمحصول خانگی پذیرفته میشود..ارسال به اصفهان رایگان است

درباره

غرفه محصولات خانگی افضل

قصه محصول

خیلی وقت بودکه دنبال راهی بودم که بتونم هم توی خونه بچه داری کنم وهم کسب درآمد داشته باشم.خیلی تواینترنت گشتم اما همشون1سرمایه اولیه میخواست تااینکه اتفاقی باسلام رادیدم وواردش شدم،بااومدن توی گروه باسلام ودیدن افرادی که کسب وکارخونگی راه انداخته بودن وتشویق اعضای فامیل که می‌گفتن خیلی کیکهام خوشمزه اس وچراباهاشون کسب درآمد نمیکنم،جرقه ای درذهنم خوردکه توی این اوضاع و احوال اقتصادی منم باارائه ی هنرهام سهمی کوچک داشته باشم دربازار بزرگ باسلام...واین شد شروع کارم
سعی دارم کیفیتم بالاباشه وسودم کم وبرکتش راازخدا میخوام، البته بایدبگم سکنجبین وسرکه انگبین هام زبون زده فامیله وحتی ازشهرکرد وتهران هم مشتری دارم خداراشکر.امیدوارم بتونم تاچندساله آینده کارم راوسعت بدم وبافروش انواع محصولات وهنرهای دست خانمهای خانه داربتونم کارآفرینی کنم وبه چندتاازخانمهای کم بضاعت کاربدم تاکسب درآمد داشته باشند.. به کمک شما ودعای خیرتون
🤲

درباره یک زندگی

خیلی هامیگن بابچه کوچیک سخته اما من خداراشکرتونستم وموفق بودم وسفارشات زیادی هم خارج ازباسلام دارم.فعلا ممکنه ازآذرماه 1399کمی حضورم برای ارائه خدمات بخاطر بارداری کم رنگ بشه، اما به محض اینکه بتونم مجدد باتمام محصولات درخدمتم، اما فعلاتاجایی که بتونم درخدمت شماعزیزانم

درباره یک مکان

میشه توخونه بود، کنارفرزندانت ودرعین حال بتونی استعدادهات راشکوفا کنی ودراختیار دیگران هم بذاری، مثل سکنجبین های من که همراه کیک هام که همه میگن عالیه جرقه ای شد برای کسب وکارم. حالا توخونه ام اما کسب درآمد دارم. خدایاممنونتم که کمکم کردی قدمی کوچک اما مهم توزندگیم بردارم
این غرفه در سراسر اینترنت