مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
زاینده رود
زاینده رود

زاینده رود

مجموعه ای از محصولات باغی استان چهارمحال و بختیاری که در حاشیه رودخانه زاینده رود کشت میشوند.
4 ماه در باسلام
45 محصول
+8.2k فروش
آخرین فعالیت
در 3 ساعت
سجاد سلیمی
غرفه‌دار: سجاد سلیمی
بن چهارمحال و بختیاری
سجاد سلیمی
چهارمحال و بختیاری، بن
4 ماه در باسلام
45 محصول
+8.2k فروش
آخرین فعالیت در 3 ساعت