حسن باقری

برنج باقری

حسن باقری
آخرین بازدید: 2 ساعت پیش
از محمودآباد
10 ماه در باسلام
4 محصول
کمتر از 10 فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : همه ی محصولات در دل روستاهای شمال کشت شده و از شخص کشاورز خریداری شده اند
مزرعه ی ما واقع در محمودآباد مازندران