مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
داود شهبازی

داود شهبازی

تولید و فروش لوازم خانه و آشپزخانه
8 ماه در باسلام
12 محصول
+70 فروش
آخرین فعالیت رضایت مشتری
در 25 دقیقه 100 %
داود شهبازی
غرفه‌دار: داود شهبازی
پاکدشت تهران
داود شهبازی
تهران، پاکدشت
8 ماه در باسلام
12 محصول
+70 فروش
آخرین فعالیت در 25 دقیقه
رضایت مشتری 100%