ارسال رایگان برای خرید‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان(مدت محدود) ✌

زعفران

پرفروش ها

زعفران ممتاز قائنات ( یک مثقالی )

خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )

450,000 ریال
170,000 سود شما
620,000
زعفران

سبزیجات خشک

700,000 ریال
50,000 سود شما
750,000
379,000 ریال
21,000 سود شما
400,000
670,000 ریال
60,000 سود شما
730,000
زعفران یک مثقال ساده

زعفران مهدیار

500,000 ریال
زعفران اعلاء

بازارچه کوثــــــر

550,000 ریال
620,000 ریال
10,000 سود شما
630,000
570,000 ریال
100,000 سود شما
670,000
زعفران مهدیار مجلسی

زعفران مهدیار

600,000 ریال
زعفران با عیار 22

ارمغان مهردشت

650,000 ریال
900,000 ریال
140,000 سود شما
1,040,000
زعفران طهورا

بازارچه فاطمیه

580,000 ریال
660,000 ریال
90,000 سود شما
750,000
540,000 ریال
80,000 سود شما
620,000
زعفران قائنات 1مثقال

سلامتکده محلی

475,000 ریال
75,000 سود شما
550,000
زعفران سرگل نیم مثقالی زرمزه قاینات

زعفران و خشکبار زرمزه و حبه عناب شاینا

290,000 ریال
30,000 سود شما
320,000
575,000 ریال
20,000 سود شما
595,000
690,000 ریال
700,000 ریال

مقایسه قیمت ها

غرفه فروشگاه دیکو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 75,800,000
غرفه جهان محصول
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 77,600,000
غرفه جهان محصول
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 79,800,000
غرفه زعفران کویر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 86,666,667
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 89,800,000
غرفه زعفران نگینسان شرق
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 94,750,000
500,000 ریال
غرفه چارک شاپ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 100,000,000
غرفه زعفران کویر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 100,000,000
غرفه شیرین کام
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 100,000,000
غرفه فروشگاه دیکو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 102,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 108,000,000
غرفه زعفران و خشکبار زرمزه و حبه عناب شاینا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه عطاری و عرقیات دارالشفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه عطاری و عرقیات دارالشفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه ارمغان سبز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 112,500,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 115,000,000
غرفه بازارچه فاطمیه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 116,000,000
غرفه خشکبار اعتمادی نیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه زعفران آروند
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,222,222
غرفه خشکبار اعتمادی نیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,500,000
غرفه زرافشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 124,000,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه زرافشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 126,000,000
غرفه زرافشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 126,666,667
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 128,000,000
غرفه زرافشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 128,000,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,757,143
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 134,000,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 135,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 137,500,000
غرفه زرافشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 142,500,000
غرفه زعفران ثناء
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 142,500,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 143,750,000
غرفه زعفران و خشکبار زرمزه و حبه عناب شاینا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه زعفران ثناء
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 149,625,000
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه مامان مریم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 159,000,000
غرفه عطاری‌ شقایق
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 167,200,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

زعفران یک مثقال سرگل سحرخیز

فقط 1 عدد باقی‌مانده
575000 ریال
595000

زعفران نیم مثقال سرگل سحرخیز

فقط 3 عدد باقی‌مانده
270000 ریال
290000

زعفران نگین

فقط 2 عدد باقی‌مانده
95000000 ریال

زعفران ممتاز قاینات صادراتی 100گرم

فقط 2 عدد باقی‌مانده
11800000 ریال
12400000

زعفران دختر پیچ دسته

فقط 5 عدد باقی‌مانده
60000000 ریال

ارسال فوری

زعفران

550000 ریال
600000

زعفران

فقط 4 عدد باقی‌مانده
620000 ریال

زعفران سحر خیز (نیم مثقال)

فقط 5 عدد باقی‌مانده
320000 ریال
380000

زعفران ممتاز گناباد یک مثقال

فقط 5 عدد باقی‌مانده
400000 ریال
600000

زعفران اصل

550000 ریال
600000

زعفران سحر خیز (یک مثقالی)

فقط 4 عدد باقی‌مانده
660000 ریال
750000

زعفران

470000 ریال
500000

تخفیف ها

محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
8% تخفیف خرید
6778

janfaza11

9 روز باقی مانده
محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
8% تخفیف خرید
محصولات غذایی ارگانیک جانفزا

janfaza11

9 روز باقی مانده
هدیه - صفحه اول - بازار اجتماعی باسلام