زعفران

پرفروش ها

388,000 ریال
392,000 سود شما
780,000
479,000 ریال
171,000 سود شما
650,000
زعفران ممتاز قائنات ( یک مثقالی )

خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )

455,000 ریال
190,000 سود شما
645,000
430,000 ریال
40,000 سود شما
470,000
450,000 ریال
50,000 سود شما
500,000
687,000 ریال
58,000 سود شما
745,000
230,000 ریال
42,000 ریال
6,000 سود شما
48,000
450,000 ریال
530,000 ریال
50,000 سود شما
580,000
زعفران سرگل شکسته نیم مثقالی

زعفران ممتاز قائنات

180,000 ریال
650,000 ریال
80,000 سود شما
730,000
300,000 ریال
1,940,000 ریال
1,960,000 سود شما
3,900,000
زعفران یک مثقال ساده

زعفران مهدیار

600,000 ریال
340,000 ریال
550,000 ریال
70,000 سود شما
620,000
1,164,000 ریال
1,176,000 سود شما
2,340,000
620,000 ریال
10,000 سود شما
630,000
280,000 ریال

مقایسه قیمت ها

غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 53,000,000
غرفه زعفران ممتاز قائنات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 60,000,000
غرفه زعفران ممتاز قائنات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 80,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 85,555,556
غرفه زعفران ممتاز قائنات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 88,000,000
غرفه زعفران ممتاز قائنات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 90,000,000
غرفه فروشگاه دیکو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 90,000,000
غرفه زرین نام آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 91,666,667
غرفه فروشگاه محصولات محلی قاینات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 92,857,143
غرفه مسعود
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 93,750,000
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 95,800,000
غرفه میرزا طبیب
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 98,000,000
غرفه محصولات گیاهی تسنیم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 99,800,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 100,000,000
غرفه ارده بروجرد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 106,000,000
1,100,000 ریال
غرفه زعفران حسینی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 111,428,571
غرفه بذر طلایی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 112,000,000
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 113,750,000
غرفه فروشگاه محصولات محلی قاینات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 117,857,143
غرفه کالیز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 118,000,000
غرفه زرین نام آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 119,000,000
غرفه زعفران حسینی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه زرین نام آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 121,250,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,500,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,500,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه بذر طلایی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 126,000,000
غرفه دنیای سلامتی و زیبایی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه هدیه سرای سفیر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه زعفران گلیران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه زعفران حسینی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه شهر آجیلی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه فروشگاه بشارت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 132,500,000
غرفه محصولات زینتی دریای چابهار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 133,333,333
غرفه زعفران حسینی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 133,333,333
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 135,000,000
غرفه مستر زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 135,000,000
غرفه بازارچه فاطمیه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 136,000,000
غرفه شهر آجیلی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 137,400,000
غرفه کشمش و فرآورده های انگور ممتاز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 137,500,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه کالیز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه زعفران گلیران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه محصولات المصفی( عسل، زعفران)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه محصولات خانگی به سین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه محصولات زینتی دریای چابهار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه محصولات زینتی دریای چابهار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه ارمغان سبز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زعفران گلیران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 155,000,000
غرفه میوه خشک هانان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 156,000,000
800,000 ریال
غرفه محصولات ایرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه محصولات ایرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه محصولات طبیعی شلیکاک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 162,500,000
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 165,000,000
غرفه هدیه سرای سفیر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 165,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 170,000,000
غرفه زعفران گلیران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 197,500,000
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

زعفران ساب و زعفران دم کن بیتا

(3 رای)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
195000 ریال
250000

زعفران سرگل خراسان(یک مثقالی)

(4 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
520000 ریال
700000

زعفران دم کن ساده سنگی

فقط 3 عدد باقی‌مانده
100000 ریال
140000

زعفران دم کن سنگی

(1 رای)
فقط 2 عدد باقی‌مانده
160000 ریال
200000

زعفران ساب سنگی

(1 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
120000 ریال
160000

ارسال فوری

زعفران 10 گرمی

1100000 ریال
1200000

زعفران سحر خیز (یک مثقالی)

(1 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
660000 ریال
750000

زعفران طاها یک مثقال

فقط 5 عدد باقی‌مانده
750000 ریال

زعفران 3 گرمی

400000 ریال
420000

تخفیف ها

مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
1% تخفیف خرید
475

post50off

6 ماه باقی مانده
مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
1% تخفیف خرید
مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک

post50off

6 ماه باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
1221

tayebat9850

6 ماه باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
فروشگاه طیبات

tayebat9850

6 ماه باقی مانده
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام