زعفران

پرفروش ها

388,000 ریال
392,000 سود شما
780,000
زعفران ممتاز قائنات ( یک مثقالی )

خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )

455,000 ریال
190,000 سود شما
645,000
459,000 ریال
141,000 سود شما
600,000
450,000 ریال
50,000 سود شما
500,000
450,000 ریال
650,000 ریال
80,000 سود شما
730,000
1,940,000 ریال
1,960,000 سود شما
3,900,000
زعفران یک مثقال ساده

زعفران مهدیار

600,000 ریال
1,450,000 ریال
750,000 سود شما
2,200,000
زعفران اعلاء

بازارچه کوثــــــر

550,000 ریال
620,000 ریال
10,000 سود شما
630,000
690,000 ریال
160,000 سود شما
850,000
زعفران با عیار 22

ارمغان مهردشت

650,000 ریال
560,000 ریال
90,000 سود شما
650,000
زعفران مهدیار مجلسی

زعفران مهدیار

700,000 ریال
زعفران طهورا

بازارچه فاطمیه

650,000 ریال
660,000 ریال
90,000 سود شما
750,000
1,240,000 ریال
80,000 سود شما
1,320,000
570,000 ریال
130,000 سود شما
700,000

مقایسه قیمت ها

غرفه طلای سرخ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 24,000,000
غرفه جهان محصول
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 77,600,000
غرفه خوراکیهای طبیعی داوری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 82,000,000
غرفه جهان محصول
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 83,142,857
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 86,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 90,000,000
غرفه زرگل نشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 90,000,000
غرفه فروشگاه دیکو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 90,000,000
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 91,800,000
غرفه محصولات گیاهی تسنیم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 96,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 96,666,667
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 102,500,000
غرفه فروشگاه سادات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 104,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 106,000,000
غرفه شهر آجیلی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 106,666,667
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 110,000,000
غرفه زعفران کویر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 111,111,111
غرفه فروشگاه دیکو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 112,000,000
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 113,750,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 114,000,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 115,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 115,000,000
غرفه زعفرانت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 118,000,000
غرفه شهر آجیلی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 119,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه طلای شرق
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 120,000,000
غرفه فروشگاه اینترنتی زعفران سرایان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 121,250,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,500,000
غرفه فروشگاه اینترنتی زعفران سرایان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 122,500,000
غرفه شیرین کام
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه محصولات روستایی تنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه ملکه سرخ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 125,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 126,000,000
غرفه زعفران و خشکبار زرمزه و حبه عناب شاینا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه ارمغان سبز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه کالیز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه بازارچه فاطمیه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 130,000,000
غرفه زعفران ماندگار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 131,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 131,000,000
غرفه زعفران آروند
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 133,333,333
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 136,000,000
غرفه عطاری مائده سلامتی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 137,500,000
غرفه زعفران کویر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 137,777,778
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 140,000,000
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 142,000,000
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 145,000,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 149,014,286
غرفه زعفران تورجی زاده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زرگل نشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زرگل نشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه سلامتکده محلی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زعفران مهدیار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه فروشگاه اینترنتی زعفران سرایان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه فروشگاه اینترنتی زعفران سرایان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه زعفران آروند
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 150,000,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 155,000,000
غرفه ملکه سرخ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 155,000,000
غرفه زرگل نشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 155,000,000
غرفه کالیز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 158,000,000
غرفه زعفران سرگل اسپادانا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 159,000,000
غرفه زعفران زرگل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه زعفران زرگل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه سبزی خشک فردوس ناب
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 160,000,000
غرفه زعفران مهدیار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 162,500,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 165,000,000
غرفه انشراح
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 167,500,000
غرفه عطاری طراوت سپیده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 170,000,000
غرفه عطاری‌ شقایق
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 170,000,000
غرفه زعفران ثناء
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 172,500,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 173,750,000
غرفه مروح زعفران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 173,850,000
غرفه زعفران و خشکبار زرمزه و حبه عناب شاینا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه زعفران ثناء
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه زعفران ماندگار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه زعفران مهدیار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه مامان مریم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه لحظات زعفرانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه طلای سرخ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 175,000,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 177,250,000
غرفه محصولات وشگین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 178,000,000
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 186,666,667
غرفه زعفران ساریج درجه 1
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 187,500,000
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 187,500,000
غرفه پخش سالاری
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 187,500,000
غرفه مائده (تهیه،تولید ،توزیع وپخش محصولات غذایی طبیعی ، سنتی و سالم )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 190,000,000
غرفه محصولات وشگین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 190,000,000
غرفه گنج مشرق زمین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 195,000,000
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 195,000,000
غرفه زعفران ساریج درجه 1
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000,000
غرفه ملکه سرخ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000,000
غرفه زعفران ساریج درجه 1
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 200,000,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

زعفران نگین

فقط 3 عدد باقی‌مانده
125000000 ریال

ارسال فوری

زعفران سحر خیز (یک مثقالی)

(1 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
660000 ریال
750000

زعفران طاها یک مثقال

فقط 5 عدد باقی‌مانده
650000 ریال

زعفران قاب عکس نیم مثقالی درجه 1

فقط 4 عدد باقی‌مانده
750000 ریال

زعفران آلبومی یک مثقالی درجه 1

فقط 4 عدد باقی‌مانده
950000 ریال

زعفران قاب عکس یک مثقالی درجه 1

فقط 4 عدد باقی‌مانده
950000 ریال
هدیه - صفحه اول - بازار اجتماعی باسلام