مهدی دهقانی

خرما سرای هرمزگان

مهدی دهقانی
آخرین بازدید: 4 ساعت پیش
از بندرعباس
غرفه برتر
1 سال در باسلام
14 محصول
+1.9k فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : عرضه مرغوبترین خرمای استان هرمزگان
خاصویی، خنیزی، پیارم، مرداسنگ و ...