مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
کندوداری اتحاد

کندوداری اتحاد

2 سال در باسلام
1 محصول
کمتر از 10 فروش
پیام غرفه‌دار:

عسل با گذشت زمان خودبخود شکرک می‌زند و این یک فرایند طبیعی است، که هیچگونه تاثیری بر روی خواص شیمیای ...

ایوان اتحاد
پیام غرفه‌دار:

عسل با گذشت زمان خودبخود شکرک می‌زند و این یک فرایند طبیعی است، که هیچگونه تاثیری بر روی خ ...

25000 تومان تخفیف
با دعوت از دوستان