مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
مواد غذایی خانگی گلین قای نانا
مواد غذایی خانگی گلین قای نانا

مواد غذایی خانگی گلین قای نانا

تهیه مواد غذایی آماده و نیمه آماده و ارگانیک و سفارش مجالس
2 سال در باسلام
50 محصول
+20 فروش
آخرین فعالیت رضایت مشتری
10 ماه پیش 38 %
فاطمه طلحک تقی پور
فردیس البرز
فاطمه طلحک تقی پور
البرز، فردیس
2 سال در باسلام
50 محصول
+20 فروش
آخرین فعالیت 10 ماه پیش
رضایت مشتری 38%
پیام غرفه‌دار: عرضه کننده مواد غذایی آماده و نیمه آماده خانگی و ارگانیک برای تسریع و تسهیل در آشپزی

محصولات

غرفه مواد غذایی خانگی گلین قای نانا