مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
لطفا شهر و استان خود را انتخاب کنید
هلی وود
هلی وود

هلی وود

بنده مهندس هلی کوپترهستم وعاشق کار
به خاطرهمین هلی وودراانتخاب کردم مخفف هلی کوپتر
5 ماه در باسلام
27 محصول
+30 فروش
آخرین فعالیت
5 ساعت پیش
نگین محمودی
غرفه‌دار: نگین محمودی
آبیک قزوین
نگین محمودی
قزوین، آبیک
5 ماه در باسلام
27 محصول
+30 فروش
آخرین فعالیت 5 ساعت پیش
پیام غرفه‌دار: سودکمتر،فروش بیشتر❤❤🌷🌷

درباره

غرفه هلی وود

قصه محصول

همیشه دنبال ایجادیه تولیدی بودم که اوقات فراغت ام رامشغول باشم وخودم کارآفرینی شروع کنم یه روزپسرکوچکم گفت بابابرای من یه قطارچوبی درست کن رفتم وسایلش راخریدم وشروع کردم به ساختن !دیدم میتونم بعدازاون طرح های بهتری راپیداکردم وانجام دادم دیدم هرروزکارهام قشنگترمیشه به خاطرهمین یه کارگاه کوچیک راه انداختم تاصنایع دستی خودم رابه دیگران نشون بدم !من موفق میشم نه فورا ولی حتما...

درباره یک زندگی

خدامیگوید:توای زیباترین مهمان دنیایم
آغوش من بازاست
شروع کن
یک قدم باتو،تمام گامهای مانده اش بامن...

درباره یک مکان

یه کارگاه کوچیک ودلچسب برای لذت بردن ازکارهایی که دوست داری وقتی یه محصول ازچوب خام درست میشه خیلی لذت بخشه
این غرفه در سراسر اینترنت