مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
گروه هنری تسنیم
گروه هنری تسنیم

گروه هنری تسنیم

گلدوزی
1 سال در باسلام
92 محصول
+60 فروش
آخرین فعالیت
در 3 ساعت
تسنیم
غرفه‌دار: تسنیم
اصفهان
تسنیم
اصفهان
1 سال در باسلام
92 محصول
+60 فروش
آخرین فعالیت در 3 ساعت
پیام غرفه‌دار: تسنیم از چشمه های بهشت، مانند سلسبیل و کوثر، که گواراترین آشامیدنی بهشت را داردو بالای غرفه ها روان است😉
شفای تب زدگان بود شربتش گویی
که برد شربتش از سلسبیل و از تسنیم
امیدوارم تجربه خوش و گوارایی از غرفه ما داشته باشید.