محمد حجّامی
جهان سالم محمد حجّامی
6 سال در باسلام
185 محصول
+1.6k فروش
پیام غرفه‌دار:

پیامبر اکرم میفرمایند:
دو نعمتند که قدرشان مجهول است:
صحت و امنیت...
بحار الانوار، جلد78، صفحه170
خدایا ازما مگیر آنچه به ما ارزانی داشته ای...
آمین

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
نخود سالم
نخود سالم
3 (2 نظر)
850 گرم
لوبیا چیتی دیم سالم
لوبیا چیتی دیم سالم
4.8 (5 نظر)
750 گرم
روغن شحم گاو
روغن شحم گاو
5 (6 نظر)
950 گرم
معجون عسل دارچین دتوکس
معجون عسل دارچین دتوکس
4 (1 نظر)
460 گرم
زرشک پفکی یاقوت خراسان
زرشک پفکی یاقوت خراسان
300 گرم
سس عسل آذرکندو
سس عسل آذرکندو
280 گرم
سس عسل بالزامیک آذرکندو
سس عسل بالزامیک آذرکندو
5 (3 نظر)
280 گرم
ماش سالم
ماش سالم
3.8 (5 نظر)
750 گرم
برنجک سالم
برنجک سالم
4.5 (2 نظر)
150 گرم
سیس رایس زیره سیاه
سیس رایس زیره سیاه
5 (5 نظر)
120 گرم
سیس رایس شوید
سیس رایس شوید
5 (4 نظر)
120 گرم
سیس رایس سیاهدانه
سیس رایس سیاهدانه
5 (4 نظر)
120 گرم