آقای زهرایی #غرفه_نسل_سالم

نسل سالم

آقای زهرایی #غرفه_نسل_سالم
آخرین بازدید: 3 ساعت پیش
از قم
غرفه برتر
3 سال در باسلام
193 محصول
+25.5k فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : وزن تمامی محصولات مثبت و منفی ۱۰۰ گرم میباشد(وزن محصولات تقریبا همان هست که ثبت شده، و مثبت و منفی ۱۰۰ گرم را جهت خطاهای انسانی نا خواسته بیان کردم)