محصولات
غرفه‌ها
حلوا شکری دزفول (500 گرم) سنتی سوغات دزفول
حلوا شکری دزفول (500 گرم) سنتی سوغات دزفول

غرفه‌دار آنلاینه

دزفول | سوغات سرای دزفول
4.8 (58 نظر)
غرفه برتر
450 گرم
حلوا شکری دزفول سنتی (یک کیلوگرم) سوغات دزفول
حلوا شکری دزفول سنتی (یک کیلوگرم) سوغات دزفول

غرفه‌دار آنلاینه

دزفول | سوغات سرای دزفول
4.6 (45 نظر)
غرفه برتر
950 گرم
حلوا شکری رولی بروجردی
حلوا شکری رولی بروجردی
تهران | تک سوغات
4.7 (28 نظر)
900 گرم
حلوا شکری ارگانیک بروجرد
حلوا شکری ارگانیک بروجرد
4.7 (23 نظر)
1000 گرم
حلوا شکری ممتاز سنتی بروجرد ( 1000 گرم )
حلوا شکری ممتاز سنتی بروجرد ( 1000 گرم )
4.9 (23 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
حلوا شکری بروجرد (500 گرمی)
حلوا شکری بروجرد (500 گرمی)
4.9 (30 نظر)
غرفه برتر
آماده ارسال
460 گرم
حلوا شکری ممتاز سنتی بروجرد (  500 گرم  )
حلوا شکری ممتاز سنتی بروجرد ( 500 گرم )
4.9 (20 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
حلوا شکری سنتی دزفول(900 گرمی)
حلوا شکری سنتی دزفول(900 گرمی)
4.4 (7 نظر)
غرفه برتر
900 گرم
حلوا شکری 50 گرم سویدا بسته 12 عددی
حلوا شکری 50 گرم سویدا بسته 12 عددی
5 (1 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
50 گرم
حلوا شکری با هل تازه و 60 درصد ارده (935گرمی)
حلوا شکری با هل تازه و 60 درصد ارده (935گرمی)
4.7 (6 نظر)
غرفه برتر
900 گرم
حلوا شکری پسته ای
حلوا شکری پسته ای
5 (1 نظر)
آماده ارسال
700 گرم
حلوا شکری نیم کیلویی کشاورز
حلوا شکری نیم کیلویی کشاورز
3.3 (3 نظر)
500 گرم
حلوا شکری سنتی دزفول(450 گرمی)
حلوا شکری سنتی دزفول(450 گرمی)
4 (4 نظر)
غرفه برتر
450 گرم
حلوا شکری 400 گرم سویدا
حلوا شکری 400 گرم سویدا
5 (1 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
380 گرم
حلوا شکری با ارده سنتی و شکر سفید (400 گرمی) موسسه پژوهشی طبی بازرگانی سیمرغ
حلوا شکری با ارده سنتی و شکر سفید (400 گرمی) موسسه پژوهشی طبی بازرگانی سیمرغ

غرفه‌دار آنلاینه

تاکستان | مؤسسه پژوهشی، طبی، بازرگانی سیمرغ
4 (4 نظر)
غرفه برتر
آماده ارسال
400 گرم
حلوا شکری طوطی
حلوا شکری طوطی
تهران | تک سوغات
1 (1 نظر)
1000 گرم
حلوا شکری یونا پسته دار 380 گرمی
حلوا شکری یونا پسته دار 380 گرمی
5 (1 نظر)
آماده ارسال
380 گرم
حلوا شکری 250 گرمی سویدا
حلوا شکری 250 گرمی سویدا
4.5 (2 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
225 گرم
حلوا شکری بادام و گردو 500گرمی
حلوا شکری بادام و گردو 500گرمی
5 (2 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
حلوا شکری طوطی (عمده)
حلوا شکری طوطی (عمده)
تهران | تک سوغات
5 (1 نظر)
10500 گرم
حلوا شکری 90 گرم سویدا بسته 12 عددی
حلوا شکری 90 گرم سویدا بسته 12 عددی
5 (1 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
90 گرم
حلوا شکری  500 گرمی علیزاده
حلوا شکری 500 گرمی علیزاده
آماده ارسال
500 گرم
حلوا شکری 7 کیلویی مسما  ( خوشمزه و دل پذیر)
حلوا شکری 7 کیلویی مسما ( خوشمزه و دل پذیر)
5 (2 نظر)
غرفه برتر
ارسال رایگان
6600 گرم
حلوا شکری قالبی مخصوص (یک کیلویی)
حلوا شکری قالبی مخصوص (یک کیلویی)
4 (1 نظر)
1000 گرم
حلوا شکری رولتی
حلوا شکری رولتی
آماده ارسال
480 گرم
حلوا شکری یا پشمکی
حلوا شکری یا پشمکی
5 (1 نظر)
500 گرم
حلوا شکری 7 کیلویی
حلوا شکری 7 کیلویی
5 (1 نظر)
7000 گرم
حلوا شکری سالماطور (سایز متوسط)
حلوا شکری سالماطور (سایز متوسط)
آماده ارسال
670 گرم
حلوا شکری سالماطور (سایز بزرگ)
حلوا شکری سالماطور (سایز بزرگ)
4 (1 نظر)
آماده ارسال
1340 گرم
حلوا شکری تک نفره 90 گرمی
حلوا شکری تک نفره 90 گرمی
تهران | دلی مزه
90 گرم
حلوا شکری طنابی سویدا
حلوا شکری طنابی سویدا
آماده ارسال
500 گرم
حلوا شکری سالماطور (سایز کوچک)
حلوا شکری سالماطور (سایز کوچک)
آماده ارسال
430 گرم
حلوا شکری ساده 400 گرمی
حلوا شکری ساده 400 گرمی
اردکان | شرکت زرسنا
آماده ارسال
400 گرم
حلوا شکری 1000گرم
حلوا شکری 1000گرم
1000 گرم
حلوا شکری
حلوا شکری
آماده ارسال
1000 گرم
حلوا شکری محصول محلات
حلوا شکری محصول محلات
تهران | ایلی فود
آماده ارسال