محصولات
غرفه‌ها
خرما کبکاب دستچین (  2100 گرم ) ارسال رایگان
خرما کبکاب دستچین ( 2100 گرم ) ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.9 (848 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
2100 گرم
خرمای پیارم درجه دو یک کیلویی.
خرمای پیارم درجه دو یک کیلویی.
4.6 (542 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب درجه یک،ظرف شفاف و 1650 گرمی
خرما کبکاب درجه یک،ظرف شفاف و 1650 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.8 (376 نظر)
1600 گرم
خرمای خاصویی یک کیلویی بدون شیره
خرمای خاصویی یک کیلویی بدون شیره
4.7 (448 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب درجه یک ( 4400 گرم ) بسته 2 عددی - ارسال رایگان
خرما کبکاب درجه یک ( 4400 گرم ) بسته 2 عددی - ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.8 (595 نظر)
ارسال رایگان
4400 گرم
خرما کبکاب 3 کیلویی
خرما کبکاب 3 کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.9 (315 نظر)
2900 گرم
3کیلوگرم خرما کبکاب درجه 1 بوشهر
3کیلوگرم خرما کبکاب درجه 1 بوشهر
4.3 (349 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم
خرما خنیزی دانه (پک 3کیلو)تضمین کیفیت
خرما خنیزی دانه (پک 3کیلو)تضمین کیفیت
4.6 (220 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم
خرمای کبکاب،بسته بندی کارتن 2 کیلویی
خرمای کبکاب،بسته بندی کارتن 2 کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.8 (152 نظر)
2000 گرم
خرمای خاصویی امسالی 6کیلویی
خرمای خاصویی امسالی 6کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

اهرم | محصولات خرمایی عرشیا(ارسال رایگان)
4.5 (173 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
5900 گرم
خرما کبکاب 2 کیلویی درجه یک - ارسال رایگان
خرما کبکاب 2 کیلویی درجه یک - ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | پدر سالار
4.8 (221 نظر)
ارسال رایگان
2200 گرم
خرما کبکاب دستچین ( 4200 گرم ) بسته 2 عددی - ارسال رایگان
خرما کبکاب دستچین ( 4200 گرم ) بسته 2 عددی - ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.9 (137 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
4200 گرم
خرمای کبکاب 5 کیلویی درجه یک
خرمای کبکاب 5 کیلویی درجه یک

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.7 (178 نظر)
4700 گرم
خرما سیس کبکاب - ریز و بدون هسته ( 2 کیلوگرم ) ارسال رایگان
خرما سیس کبکاب - ریز و بدون هسته ( 2 کیلوگرم ) ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.7 (150 نظر)
ارسال رایگان
1900 گرم
خرما کبکاب 2 کیلویی درجه 1 شیره دار - ارسال رایگان
خرما کبکاب 2 کیلویی درجه 1 شیره دار - ارسال رایگان
4.8 (146 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
2200 گرم
خرما پیارم ممتاز 1000گرمی
خرما پیارم ممتاز 1000گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

بندرعباس | خرما مرغوب هرمزگان
4.7 (125 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب درجه 1 ( 6600 گرم ) بسته 3 عددی - ارسال رایگان
خرما کبکاب درجه 1 ( 6600 گرم ) بسته 3 عددی - ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.9 (51 نظر)
ارسال رایگان
6600 گرم
خرماخاصویی درجه یک(2kg)
خرماخاصویی درجه یک(2kg)

غرفه‌دار آنلاینه

جم | محصولات ناب و باکیفیت
4.7 (80 نظر)
2000 گرم
خرما خاصویی خشک بدون شیره( پک3کیلویی)
خرما خاصویی خشک بدون شیره( پک3کیلویی)
4.7 (185 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم
پک چهار کیلویی خرمای کبکاب دشتستان
پک چهار کیلویی خرمای کبکاب دشتستان
4.4 (95 نظر)
4000 گرم
خرما کبکاب درجه 1 ( 2200  گرم ) ارسال رایگان
خرما کبکاب درجه 1 ( 2200 گرم ) ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | انجیردون
4.8 (135 نظر)
ارسال رایگان
2200 گرم
پک 4تایی یک کیلویی خرمای کبکاب شیره دار
پک 4تایی یک کیلویی خرمای کبکاب شیره دار
4.8 (153 نظر)
4000 گرم
خرما پیارم درجه یک
خرما پیارم درجه یک
حاجی اباد | نخل زرین
4.8 (65 نظر)
500 گرم
خرما پیارم یک کیلوگرمی
خرما پیارم یک کیلوگرمی
4.8 (152 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب 4 کیلویی درجه 1 شیره دار - ارسال رایگان
خرما کبکاب 4 کیلویی درجه 1 شیره دار - ارسال رایگان
4.8 (129 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
4400 گرم
خرما زاهدی درجه 1 یک کیلویی
خرما زاهدی درجه 1 یک کیلویی
بندرعباس | جنوب ارگانیک
4.5 (49 نظر)
1000 گرم
خرمای خاصویی  4کیلویی
خرمای خاصویی 4کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

اهرم | خرمای آریا
4.6 (130 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
4000 گرم
خرما زاهدی امسالی1401(400گرمی)
خرما زاهدی امسالی1401(400گرمی)
4.5 (109 نظر)
400 گرم
خرما  کبکاب 2 کیلویی درجه 1 شسته شده
خرما کبکاب 2 کیلویی درجه 1 شسته شده
برازجان | خرمای رضوان
4.7 (116 نظر)
ارسال رایگان
2000 گرم
خرما خاصویی  درجه 1 برداشت جدید(3کیلویی)بسته بندی بهداشتی
خرما خاصویی درجه 1 برداشت جدید(3کیلویی)بسته بندی بهداشتی

غرفه‌دار آنلاینه

آبادان | نوین خرمای جنوب
4.4 (124 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
3000 گرم
پک دوتایی خرمای کبکاب1650 گرمی
پک دوتایی خرمای کبکاب1650 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.9 (58 نظر)
3200 گرم
خرمای مرداسنگ یک کیلویی.
خرمای مرداسنگ یک کیلویی.
4.7 (75 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب ده کیلویی
خرما کبکاب ده کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

وحدتیه | خرمای بی برا
4.9 (134 نظر)
9600 گرم
خرما مرداسنگ ریزه فوق سوپر(3کیلویی)
خرما مرداسنگ ریزه فوق سوپر(3کیلویی)
4.5 (79 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم
خرمای خنیزی یک کیلویی.
خرمای خنیزی یک کیلویی.
4.8 (80 نظر)
1000 گرم
خرما کبکاب 2 کیلویی دستچین - ارسال رایگان
خرما کبکاب 2 کیلویی دستچین - ارسال رایگان

غرفه‌دار آنلاینه

کازرون | پدر سالار
4.9 (75 نظر)
ارسال رایگان
2100 گرم
خرمای هلیله 3کیلویی
خرمای هلیله 3کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

اهرم | خرمای آریا
4.4 (85 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
3000 گرم
خرما شاهانی،حلاب،خنیزی 10000گرمی
خرما شاهانی،حلاب،خنیزی 10000گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

اهرم | محصولات خرمایی عرشیا(ارسال رایگان)
4.4 (111 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
10000 گرم
خرما زاهدی یک کیلویی اعتماد تازه و درشت
خرما زاهدی یک کیلویی اعتماد تازه و درشت

غرفه‌دار آنلاینه

مشهد | فروشگاه بزرگ اعتماد
4.8 (76 نظر)
1000 گرم
3کیلو خرما کبکاب درجه 1 دشتستان بوشهر (تضمین کیفیت)
3کیلو خرما کبکاب درجه 1 دشتستان بوشهر (تضمین کیفیت)
4.2 (82 نظر)
ارسال رایگان
3000 گرم