کفش سینا طب
کفش سینا طب

کفش سینا طب

در صورت نیاز به شماره صفر نهصدو سه شیشصدو هشتادو سه سی و هشت نود پیام بدین
بی زحمت ب موجودی جنسا نگا کنین ک بعد خرید شرمندتون نشم
1 سال در باسلام
60 محصول
+100 فروش
آخرین فعالیت
در 3 ساعت
کفش سینا طب
غرفه‌دار: کفش سینا طب
تبریز آذربایجان شرقی
کفش سینا طب
آذربایجان شرقی، تبریز
1 سال در باسلام
60 محصول
+100 فروش
آخرین فعالیت در 3 ساعت

تخفیف های غرفه دار

۱۰ هزار تومان تخفیف برای هزینه محصول ۵ هزار تومان تخفیف برای هزینه ارسال

1000 تومان تخفیف بر روی سبد خرید

منقضی
شده

درباره

غرفه کفش سینا طب

قصه محصول

حمایت از تولید ملی
دوخت _تولید_چرم :تبریز

درباره یک زندگی

هدفم از تاسیس این غرفه سود بود اما سود دو طرفه
سود کم +رضایت مشتری =فروش بیشتر

درباره یک مکان

آدرس تولیدی:آذربایجان شرقی_تبریز _بازار _شریعتی
این غرفه در سراسر اینترنت