مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
محصولات سلامت محور سفره
محصولات سلامت محور سفره

محصولات سلامت محور سفره

🔅کمک به تولیدکننده برای فروش بهتر محصولات
🔅حذف دلالی تا حدامکان
🔅 سود کم، برکت از خدا
3 ماه در باسلام
25 محصول
+300 فروش
آخرین فعالیت
در 2 ساعت
محمدحسین عظیمی
شیراز فارس
محمدحسین عظیمی
فارس، شیراز
3 ماه در باسلام
25 محصول
+300 فروش
آخرین فعالیت در 2 ساعت

درباره

غرفه محصولات سلامت محور سفره

قصه محصول

بهار امسال بود که مهدی پیام داد: "برایت خرما آورده ام؛ بیا بگیر"
تعارف داشتم. نمیتوانستم بگویم از #خرما خوشم نمی آید. بالاخره بعد از چند بار پیام و پسغام، رفتم خرماها را گرفتم.

اولین دانه ی خرما را که خوردم، فهمیدم این خرما با خرماهای قبلی که خورده ام فرق دارد.
برای ماه #رمضان پیام دادم و گفتم هر که خرما میخواهد سفارش دهد. 50کیلو سفارش خرما گرفتم. خرماها ولی آنقدر خوب بود که همه دوباره سفارش دادند.
تا آخر تابستان 325کیلو خرما فروختم.

امسال قرار گذاشتیم که در بسته بندی خرما شراکت داشته باشیم.
700کیلو خرما خریدم و بسته بندی کردم.
کم بود ولی باید از یک جا شروع میکردم.
الان 550کیلویش فروش رفته. همه ی ایران خواسته اند: تهران، کرج، اهواز، یاسوج و...
این غرفه در سراسر اینترنت