روح الله علی آبادی

یک2سه

روح الله علی آبادی
آخرین بازدید: 5 سال پیش
از مشهد
5 سال در باسلام
27 محصول
+80 فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : با سلامی های عزیز
گروه یک2سه با توجه به اصل تکریم مشتری، تشویق و ترویج تغذیه‌ی سالم و همچنین حمایت هرچه بیشتر از تولیدات خانگی و بومی، تصمیم به تشکیل باشگاه مشتریان گرفته.
اعضاء ضمن برخور ...