سید رحیم میرزاده درزی

محصولات و مواد غذایی طیبات

سید رحیم میرزاده درزی
غرفه دار به تازگی آنلاین بوده
از قم
10 ماه در باسلام
8 محصول
+40 فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : 🌹اگر از غذاهای ناسالم خسته شدید و به دنبال تغییر سبک غذایی خود هستید
🌹اگر میخواهید به تغذیه سالم بازگردید البته با کمترین هزینه
👈👈👈به غرفه طیبات سری بزنید.