مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
فروشگاه طب اسلامی،
فروشگاه طب اسلامی،

فروشگاه طب اسلامی،

بهترین درمان،درمانی است که خداوندمتعال به پیشوایان معصوم ما تعلیم داد وانها برای زندگی برتر برای ما تشریح وابلاغ فرمودند
4 ماه در باسلام
90 محصول
+600 فروش
آخرین فعالیت
در 3 ساعت
فروشگاه طب اسلامی
ری تهران
فروشگاه طب اسلامی
تهران، ری
4 ماه در باسلام
90 محصول
+600 فروش
آخرین فعالیت در 3 ساعت

درباره

غرفه فروشگاه طب اسلامی،

قصه محصول

وقتی میدیدم تن های پرغصه وخسته سروران من از جاهای دور ونزدیک برای درمان ورهایی از سختی مریضی ها وقت میگذارند وهزینه های هنگفت وسنگین رابرای درمان خود می پردازند واکثر مواقع نه تنها درمان نمی شدند بلکه بعضا مریضی های دیگر به خاطر مصرف داروهای شیمیایی به انها اضافه میشد.باخودگفتم باید داروهای طب اسلامی که بسیار موثر وارزان قیمت است وعوارضی ندارد را به شما سروران وعاشقان دین اسلام برسانیم تا تن خسته شما از بیماری ها رها وسلامتی وجان دیگر بگیرد
این غرفه در سراسر اینترنت