مواد غذایی
خانه و آشپزخانه
اسباب بازی خاله بازی تبسم
اسباب بازی خاله بازی تبسم

اسباب بازی خاله بازی تبسم

تولید اسباب بازی هایه خاله بازی
2 سال در باسلام
46 محصول
+30 فروش
آخرین فعالیت رضایت مشتری
6 ساعت پیش 86 %
حسن پور
غرفه‌دار: حسن پور
مشهد خراسان رضوی
حسن پور
خراسان رضوی، مشهد
2 سال در باسلام
46 محصول
+30 فروش
آخرین فعالیت 6 ساعت پیش
رضایت مشتری 86%
پیام غرفه‌دار: همه ماخاله بازی رودوست داریم مابرای شما اسباب بازی های متفاوتی اوردیم😉
توهیچ مغازه ای پیدانمیشه😍

محصولات

غرفه اسباب بازی خاله بازی تبسم

درباره

غرفه اسباب بازی خاله بازی تبسم

قصه محصول

همه ما وقتی کوچیک بودیم آرزوهایی داشتیم همیشه درحال بازی خودمون روجای بزرگترهاو شخصیتهای محبوبمون میذاشتیم وسعی میکردیم تاجایی که برامون ممکنه شبیه اونا لباس بپوشیم ورفتارکنین 😄همیشه درحال بازی باعروسکهامون به اوناشخصیت میدادیم وبراشون همه چیزتهیه میکردیم مثل یک مامان واقعی .درعالم رویا هرچیزی که نداشتیم روبراشون تصورمیکردیم و بازی شروع میشد 😉عروسکمون میرفت خرید وسایلشو کجا میذاشت😔کیف نداشت، کوله نداشت 😔میخواست بخوابه رختخواب نداشت😔 میخواست آشپزی کنه پیشبندوکلاه نداشت😢ولی مارویایه بچه هاروبه واقعیت تبدیل کردیم 😍هرچی وسایل خاله بازی می خواین تومجموعه ما تولید میشه همه دست دوز وباکیفیت 😊

درباره یک زندگی

من مامان دوتاوروجکم.دوتادخترنازمثل همه کوچولوها. وقتی دخترام رودرحال بازی تماشا میکردم میدیدم عروسک هاشون براشون زنده ان ومثل یک انسان واقعی باهاشون رفتارمیکنن .میدیدم با پارچه هابرای اوناکیف مثلا درست میکنن.کیف های خودشون رومیدن دست اونا(برای عروسک هاخیلی بزرگ بود😔) یاروی بالشت خودشون اونارومیخوابونن یک دفعه یک فکری به ذهنم خطور کردچراعروسکهاوسایل مختص خودشون رونداشته باشن 😄اره این درسته شروع کردم به سرچ کردن وبعد دوخت ودوز .هرچی میدوختم اول یک سری برای دخترامیدوختم .وای هیجان انگیز بود ساعتهادرحال بازی 😁اولش فکرنمیکردم اینقدربراشون جالب باشه ولی وقتی نگاهشون میکردم کیف میکردم باورم نمیشد.این گذشت گذشت ..تااینکه یک روبه خودم گفتم چراهمه بچه های سرزمینم این لذت رونبرن؟ چرامامانای دیگه مثل من کیف نکنن!این شدشروعی برای گسترش کارودوخت محصولات بیشتر....
راستی من توتلگرام اینستاهم هستم @toytabasom

درباره یک مکان

من مشهدزندگی میکنم شهر امام رضا. شروع کارم روزتولدامام رضا سال 97هست.امیددارم امام رضاکمکم میکنه 😃ومطمینم میکنه
این غرفه در سراسر اینترنت

نظرات کاربران

غرفه اسباب بازی خاله بازی تبسم
ب ک
9 خرداد 98
لباس هم بدوزید واسه عروسکا، فک میکنم فروش خوبی داشته باشه. مخصوصا لباسای سنتی.
حسن پور
9 خرداد 98
ممنون ازپیشنهادتون 😊