روغن کنجد

پرفروش ها

روغن کنجد

محصولات غذایی ترشانی

504,000 ریال
56,000 سود شما
560,000
روغن کنجدیک لیتر

فروشگاه محصولات سالم و ارگانیک بلوط

470,000 ریال
10,000 سود شما
480,000
روغن کنجد

سحا (مائده)

580,000 ریال
20,000 سود شما
600,000
620,000 ریال
روغن کنجد

فروشگاه طیبات

490,000 ریال
480,000 ریال
80,000 سود شما
560,000
روغن کنجد

طب اسلامی شفا

500,000 ریال
550,000 ریال
100,000 سود شما
650,000
روغن کنجد سلامتی 1 لیتری

تولیدی روغن سلامتی

600,000 ریال
روغن کنجد یک لیتری

سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی

525,000 ریال
55,000 سود شما
580,000
85,000 ریال
15,000 سود شما
100,000
روغن کنجد 60 گرمی

محصولات طبیعی الهادی

100,000 ریال
روغن کنجد سلامتی 2 لیتری

تولیدی روغن سلامتی

1,180,000 ریال
روغن کنجد

روغن کنجد طبیب

450,000 ریال
656,000 ریال
164,000 سود شما
820,000
480,000 ریال
80,000 سود شما
560,000
روغن کنجد 1260 گرمی

روغن گیاهی مرهم

900,000 ریال
50,000 سود شما
950,000
روغن کنجد اصل

روغن زیتون الیور

750,000 ریال
50,000 سود شما
800,000
روغن کنجد 1 لیتری

اطلس شفاء مهر

600,000 ریال
100,000 سود شما
700,000

مقایسه قیمت ها

غرفه مجموعه تولیدی روغندون
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 65,000
غرفه چهل چای
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه چهل چای
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه فروشگاه محصولات سالم و ارگانیک بلوط
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 522,222
غرفه محصولات محلی خراسان جنوبی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 525,000
غرفه روغن گیاهی مرهم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
500,000 ریال
غرفه طب اسلامی شفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 543,478
500,000 ریال
غرفه هایپر سلامت سبحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 555,556
490,000 ریال
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 569,767
غرفه اطلس شفاء مهر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه برکات آسمانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 604,396
504,000 ریال
غرفه محصولات غذایی ترشانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 630,000
غرفه تولیدی روغن سلامتی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 641,304
580,000 ریال
غرفه سحا (مائده)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 648,045
غرفه تولیدی روغن سلامتی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 652,174
غرفه روغن های گیاهی ستاره امید
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 666,667
غرفه اطلس شفاء مهر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 666,667
غرفه محصولات کنجدی قائم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 670,886
620,000 ریال
غرفه روغن گیری حکیم پارسا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 688,889
غرفه روغن کنجد به آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 711,111
غرفه روغن گیاهی مرهم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 717,131
620,000 ریال
غرفه روغن گیاهی مرهم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 729,412
غرفه روغن زیتون الیور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 750,000
غرفه فروشگاه غذای سالم کوثر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 760,000
غرفه فروشگاه غذای سالم کوثر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 760,000
غرفه روستا گرد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 800,000
غرفه روغن کنجد به آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 800,000
غرفه روغن کنجد به آور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 801,758
غرفه عطاری مریم گلی سالویا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 1,666,667
غرفه محصولات طبیعی الهادی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 1,666,667
80,000 ریال
غرفه عطاری فرندل (ارسال اصفهان رایگان)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 2,000,000
غرفه کرم های دست ساز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 2,105,263
غرفه محصولات گیاهی آرایشی ثنا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 8,000,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

روغن کنجد اصل

(1 رای)
750000 ریال
800000

روغن کنجد پایه کنجد دوماهه

فقط 3 عدد باقی‌مانده
160000 ریال
170000

روغن کنجد

(7 رای)
504000 ریال
560000

روغن کنجد تک عصاره

فقط 5 عدد باقی‌مانده
340000 ریال

روغن کنجدیک لیتر

(7 رای)
470000 ریال
480000

روغن کنجد

480000 ریال
500000

روغن کنجد 60 گرمی

(1 رای)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
100000 ریال

روغن کنجد یک لیتری

(1 رای)
525000 ریال
580000

روغن کنجد

(1 رای)
450000 ریال

روغن کنجد

80000 ریال
100000

روغن کنجد

620000 ریال
650000

ارسال فوری

روغن کنجد

80000 ریال
100000

روغن کنجد اعلاء (1000گرمی)

فقط 2 عدد باقی‌مانده
800000 ریال
900000

روغن کنجد تک عصاره

فقط 5 عدد باقی‌مانده
340000 ریال

روغن کنجد

(1 رای)
450000 ریال

روغن کنجد

500000 ریال

روغن کنجد

750000 ریال
850000

روغن کنجد اعلا

فقط 1 عدد باقی‌مانده
480000 ریال
490000

روغن کنجد

(7 رای)
504000 ریال
560000

روغن کنجد

500000 ریال
600000

روغن کنجد

(1 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
580000 ریال
600000

تخفیف ها

فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
1221

tayebat9850

6 ماه باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
فروشگاه طیبات

tayebat9850

6 ماه باقی مانده

روغن کنجد

(1 رای)
490000 ریال

گل محمدی(پر)(اعلا)

(1 رای)
66000 ریال

پودر دارچین

(1 رای)
62000 ریال
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
1527

zvrlh0af5e

7 ماه باقی مانده
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی

zvrlh0af5e

7 ماه باقی مانده

روغن کنجد 60cc

75000 ریال
85000

روغن کنجد یک لیتری

(1 رای)
525000 ریال
580000

روغن کنجد دو عدد یک لیتری

فقط 3 عدد باقی‌مانده
1000000 ریال
1320000
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام