محصولات
غرفه‌ها
خیارشور قلمی خانگی 5ستاره فدک (بانمک و سرکه طبیعی)
خیارشور قلمی خانگی 5ستاره فدک (بانمک و سرکه طبیعی)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.3 (130 نظر)
غرفه برتر
800 گرم
شور خانگی 5ستاره فدک
شور خانگی 5ستاره فدک

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.6 (54 نظر)
غرفه برتر
1100 گرم
خیارشور متوسط (1 کیلو خالص)
خیارشور متوسط (1 کیلو خالص)
4.5 (31 نظر)
1000 گرم
خیارشورتخمیری بروجرد
خیارشورتخمیری بروجرد
4.6 (29 نظر)
آماده ارسال
1400 گرم
خیارشور با نمک طبیعی(سایز متوسط) کد199
خیارشور با نمک طبیعی(سایز متوسط) کد199
3.8 (19 نظر)
1950 گرم
خیارشور ریز خانگی 5ستاره فدک (باسرکه و نمک طبیعی)
خیارشور ریز خانگی 5ستاره فدک (باسرکه و نمک طبیعی)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه بزرگ فدک شعبه قم
4.7 (45 نظر)
غرفه برتر
1150 گرم
خیار شور
خیار شور
4.9 (34 نظر)
700 گرم
خیارشور  با نمک طبیعی(سایز کوچیک)
خیارشور با نمک طبیعی(سایز کوچیک)
4.5 (10 نظر)
1950 گرم
خیارشور تازه بروجرد
خیارشور تازه بروجرد
3.9 (12 نظر)
4000 گرم
خیار شور خانگی
خیار شور خانگی
4.1 (7 نظر)
650 گرم
خیارشور ریز قلمی خانگی فدک (با سرکه و نمک طبیعی)
خیارشور ریز قلمی خانگی فدک (با سرکه و نمک طبیعی)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.5 (8 نظر)
غرفه برتر
800 گرم
خیار شور
خیار شور
تهران | تک سوغات
4.3 (7 نظر)
800 گرم
شور خانگی 5ستاره فدک
شور خانگی 5ستاره فدک

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه بزرگ فدک شعبه قم
5 (8 نظر)
غرفه برتر
1100 گرم
خیارشور 1300گرمی
خیارشور 1300گرمی
4.3 (6 نظر)
1500 گرم
خیارشور شیشه ای یک کیلویی گلچین خزر
خیارشور شیشه ای یک کیلویی گلچین خزر
1 (1 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
خیارشور خانگی ویژه امیر بطری (1500گرمی)
خیارشور خانگی ویژه امیر بطری (1500گرمی)
4 (2 نظر)
آماده ارسال
1500 گرم
خیارشور معمولی  خانگی امیر (1500گرمی)
خیارشور معمولی خانگی امیر (1500گرمی)
5 (1 نظر)
1500 گرم
خیارشور مینیاتوری مارک صالحی   ویژه 😉
خیارشور مینیاتوری مارک صالحی ویژه 😉
5 (1 نظر)
10 گرم
خیار شور
خیار شور
5 (1 نظر)
آماده ارسال
700 گرم
خیار شور خانگی
خیار شور خانگی
4.5 (2 نظر)
1000 گرم
خیارشور ممتاز سبز نوین 600 گرمی
خیارشور ممتاز سبز نوین 600 گرمی
5 (2 نظر)
آماده ارسال
600 گرم
خیارشوردرجه یک سحر شیشه ای630گرمی
خیارشوردرجه یک سحر شیشه ای630گرمی
5 (3 نظر)
آماده ارسال
630 گرم
شور خانگی 5ستاره فدک
شور خانگی 5ستاره فدک
5 (1 نظر)
غرفه برتر
1100 گرم
خیار شور سرکه ای
خیار شور سرکه ای
5 (3 نظر)
1000 گرم
خیارشور نفس (سالم) - 700 گرم
خیارشور نفس (سالم) - 700 گرم
5 (1 نظر)
غرفه برتر
700 گرم
خیارشور خانگی اعلا کیلویی
خیارشور خانگی اعلا کیلویی
5 (2 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
خیارشور خانگی وکاملا ارگانیک بطری
خیارشور خانگی وکاملا ارگانیک بطری
5 (1 نظر)
800 گرم
خیارشور ویژه ریز  بطری 850 گرمی
خیارشور ویژه ریز بطری 850 گرمی
5 (1 نظر)
850 گرم
خیارشور خانگی درجه 1 باغ بهشت
خیارشور خانگی درجه 1 باغ بهشت
4 (1 نظر)
آماده ارسال
1500 گرم
خیار شور
خیار شور
5 (1 نظر)
1300 گرم
خیار شور خانگی  1000 گرمی
خیار شور خانگی 1000 گرمی
3 (1 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
کیمچی تازه و خوشمزه خانگی
کیمچی تازه و خوشمزه خانگی
250 گرم