مترجم: نازنین مهرپناه

۳ نوشته
مترجم و كارشناس بازرگانی خارجی

جشنواره‌های چندنژادی ساراواک مالزی

در ساراواک، ایالتی با جامعه چندفرهنگی و چندقومیتی در مالزی، جشنواره‌هایی چندنژادی، محلی، ملی و بین‌الملی برپا می‌شود که در آن‌ها برخی کسب‌وکارها رونق بیشتری دارند.

زندگی در مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه

در حال حاضر حدود ۱ میلیارد نفر در شهرک‌های فقیر و محله‌های فقیرنشین شهری زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود جمعیت زاغه‌نشینان جهان در سال ۲۰۳۵ به ۲ میلیارد نفر برسد!

بازگشت به روستا؟

بنگلادش و سنگال جزو شهرهای پایتخت‌نشین و مهاجرپذیر هستند اما اکثر مهاجران امیدوارند روزی به روستاهای خود بازگردند؛ چرا که زندگی شهری چالش‌های زیادی برایشان دارد.