ارسال رایگان برای خرید‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان(مدت محدود) ✌

عسل

پرفروش ها

80,000 ریال
380,000 ریال
عسل گون بزرگ

کافه عسل میم

590,000 ریال
10,000 سود شما
600,000
عسل گون طبیعی برکت

فروشگاه برکت

460,000 ریال
40,000 سود شما
500,000
1,100,000 ریال
700,000 ریال
50,000 سود شما
750,000
عسل چندگیاه ریحان 1000گرمی

فروشگاه خانگی ریحان

449,000 ریال
151,000 سود شما
600,000
385,000 ریال
420,000 ریال
190,000 ریال
20,000 سود شما
210,000
730,000 ریال
20,000 سود شما
750,000
580,000 ریال
40,000 سود شما
620,000
360,000 ریال
800,000 ریال
360,000 ریال
40,000 سود شما
400,000
عسل گون

انگبین

480,000 ریال
50,000 سود شما
530,000
عسل 40گیاه یک کیلو

طبیب طبیبان

590,000 ریال

مقایسه قیمت ها

غرفه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 240,000
غرفه دنیای سالم برنا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 280,000
غرفه اتحادیه تعاونی روستایی خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 300,000
290,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی خان زار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 302,083
غرفه شفابخش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 313,131
غرفه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 330,000
غرفه محصولات ارگانیک دهکده
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه دنیای سلامتی و زیبایی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,000
غرفه شفابخش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 350,515
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 356,436
غرفه مائده(سحا)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 360,000
غرفه عسل طبیعی روستا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 370,000
غرفه خانه ایرانی مشهد (محصولات ارگانیک مائده سابق )
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 399,000
غرفه محصولات سالم و طبیعی برکات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
400,000 ریال
غرفه خوز آباد
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه اتحادیه تعاونی روستایی خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه بازارچه فاطمیه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
400,000 ریال
غرفه گادوشه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه زاگرس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه بازارچه فاطمیه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه میوه خشک میومن
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 409,091
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 420,000
غرفه خشکبار عادل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 420,000
420,000 ریال
غرفه سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 420,000
غرفه غرفه صداقت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 428,571
غرفه کافه عسل میم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 447,059
غرفه محصولات طبیعی ملکه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه محصولات طبیعی ملکه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه ارگانیک ترنج
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسل آلن
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسل المصفی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 459,184
غرفه طب اسلامی شفا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 460,000
1,850,000 ریال
غرفه گروه هنری چوبی ساز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 462,500
450,000 ریال
غرفه محصولات دشتستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 468,750
غرفه کافه عسل میم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,588
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 472,632
غرفه عسل کوههای سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 473,684
غرفه عسل کوههای سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 473,684
غرفه محصولات طبیعی ملکه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 475,000
غرفه مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 477,500
غرفه خشکبار عادل
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
480,000 ریال
غرفه سوغات شهر گل، محلات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه طب اسلامی شیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 482,105
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 482,105
غرفه فروشگاه برکت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 484,211
480,000 ریال
غرفه انگبین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 505,263
غرفه محصولات طبیعی ملکه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 512,500
غرفه عسل بازار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه عسل بازار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه عسل بازار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه عسل بازار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه دنیای سالم برنا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه عطاری یاس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 531,915
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
غرفه عسل ارگانیک طبیس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 544,444
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 547,500
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
2,750,000 ریال
غرفه عمده فروشی ارگانیک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه موسسه سالمین(ارسال رایگان)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
550,000 ریال
غرفه طبیب
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
250,000 ریال
غرفه غرفه صداقت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 555,556
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 560,000
غرفه عسل بهاره و تضمین شده لرستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 570,000
320,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی نور
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 571,429
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 577,895
غرفه عسل طبیعی و خالص آذربایجان و کردستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 578,947
غرفه فروشگاه ارمغان سلامت ( فروش ویژه خرما ی خاصه ویژه ماه مبارک رمضان)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 580,000
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 580,000
560,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی خان زار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 583,333
غرفه محصولات غذایی ارگانیک جانفزا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 587,629
غرفه طبیب طبیبان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 590,000
غرفه فروشگاه خانگی ریحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 593,617
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه محصولات ارگانیک طهورا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
600,000 ریال
غرفه ایدان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عطاری 1001
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل ارگانیک طبیس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 611,111
غرفه انگبین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 612,903
غرفه عسل ارگانیک و درمانی ناب رویال
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 619,048
غرفه عسل بهاره و تضمین شده لرستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 630,000
710,000 ریال
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 645,455
غرفه ارتقاء سلامت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
غرفه محصولات طبیعی و ارگانیک طیبه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
غرفه عسل طبیعی برند سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
غرفه محصولات طبیعی و ارگانیک طیبه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
غرفه محصولات طبیعی آویشن بهاران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
650,000 ریال
غرفه بوشهر کالا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 650,000
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 660,000
غرفه عسل المصفی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 663,265
غرفه محصولات طبیعی آویشن بهاران
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 666,667
740,000 ریال
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 672,727
غرفه عسل بهاره و تضمین شده لرستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 673,653
غرفه عسل بهاره و تضمین شده لرستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 673,653
غرفه محصولات سالم یا ارگانیک چشمه سبحان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 680,000
غرفه زنبورداران گل و گیاه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 680,000

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

عسل گون طبیعی برکت

(9 رای)
460000 ریال
500000

عسل پرورشی(1کیلویی) کاملا محصول زنبور

فقط 2 عدد باقی‌مانده
240000 ریال
280000

عسل 700 گرم با موم

(2 رای)
300000 ریال
370000

عسل گون بزرگ

(11 رای)
590000 ریال
600000

عسل کوهستان بزرگ کافه عسل میم

(10 رای)
فقط 2 عدد باقی‌مانده
1100000 ریال

عسل اسطوخودوس

(1 رای)
650000 ریال

عسل عناب کوچک کافه عسل میم

(4 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
385000 ریال

عسل گون

(12 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
480000 ریال
530000

عسل کوهی

2200000 ریال
2800000

ارسال فوری

عسل شوید

460000 ریال

عسل گلرنگ بزرگ کافه عسل میم

فقط 2 عدد باقی‌مانده
800000 ریال

عسل گون کوچک کافه عسل میم

(3 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
190000 ریال
210000

عسل عناب کوچک کافه عسل میم

(4 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
385000 ریال

عسل گون زول (0.5کیلویی)

فقط 5 عدد باقی‌مانده
290000 ریال
350000

عسل کوهستان

1100000 ریال

عسل گون

440000 ریال

عسل بهاره طسام کوچک

(1 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
430000 ریال

عسل کنار بوشهر

550000 ریال
600000

عسل گون طبیعی برکت

(9 رای)
460000 ریال
500000

تخفیف ها

عسل طبیعی انگپین
10% تخفیف خرید
10200

l4u6dgnxrx

3 روز باقی مانده
عسل طبیعی انگپین
10% تخفیف خرید
عسل طبیعی انگپین

l4u6dgnxrx

3 روز باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
1221

tayebat9850

9 ماه باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
فروشگاه طیبات

tayebat9850

9 ماه باقی مانده

روغن سیاهدانه

(1 رای)
88000 ریال

پودر سیر

(2 رای)
33000 ریال
عسل طبیعی کوهپایه
10% تخفیف خرید
3027

e9ytfgmj9c

6 روز باقی مانده
عسل طبیعی کوهپایه
10% تخفیف خرید
عسل طبیعی کوهپایه

e9ytfgmj9c

6 روز باقی مانده
عسل ارگانیک طبیس
20% تخفیف خرید
6759

73klz60ym6

12 روز باقی مانده
عسل ارگانیک طبیس
20% تخفیف خرید
عسل ارگانیک طبیس

73klz60ym6

12 روز باقی مانده
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
1527

zvrlh0af5e

10 ماه باقی مانده
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی

zvrlh0af5e

10 ماه باقی مانده

عسل طبیعی کوهستان نیم کیلویی

فقط 1 عدد باقی‌مانده
680000 ریال

عسل طبیعی

(1 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
420000 ریال

روغن مورد(60سی سی)

فقط 1 عدد باقی‌مانده
290000 ریال
295000

روغن گنه گنه(60سی سی)

فقط 1 عدد باقی‌مانده
295000 ریال
asall_bazar
5% تخفیف خرید
7256

o3zhoxiu1s

1 ماه باقی مانده
asall_bazar
5% تخفیف خرید
asall_bazar

o3zhoxiu1s

1 ماه باقی مانده
عسل شاهد
5% تخفیف خرید
1715

ramazan

14 روز باقی مانده
عسل شاهد
5% تخفیف خرید
عسل شاهد

ramazan

14 روز باقی مانده
هدیه - صفحه اول - بازار اجتماعی باسلام