عسل

پرفروش ها

590,000 ریال
10,000 سود شما
600,000
عسل چند گیاه (نیم کیلویی)

طب معصومین ع (استاد تبریزیان)

500,000 ریال
620,000 ریال
50,000 سود شما
670,000
640,000 ریال
50,000 سود شما
690,000
1,100,000 ریال
670,000 ریال
50,000 سود شما
720,000
580,000 ریال
50,000 سود شما
630,000
200,000 ریال
عسل چندگیاه ریحان 1000گرمی

فروشگاه خانگی ریحان

449,000 ریال
151,000 سود شما
600,000
385,000 ریال
عسل گون ریحان 1000گرمی

فروشگاه خانگی ریحان

449,000 ریال
151,000 سود شما
600,000
560,000 ریال
30,000 سود شما
590,000
عسل تست پلنگا

عسل پلنگا

145,000 ریال
5,000 سود شما
150,000
580,000 ریال
40,000 سود شما
620,000
360,000 ریال
40,000 سود شما
400,000
590,000 ریال
330,000 ریال

مقایسه قیمت ها

غرفه محصولات المصفی( عسل، زعفران)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 230,000
غرفه برکات آسمانی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 280,000
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 326,733
340,000 ریال
غرفه نعناع
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 340,000
غرفه عسل سلامتی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 380,000
غرفه گیاهان دارویی کیهان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 380,000
غرفه زمین پاک
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 388,889
غرفه عسل میثم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 388,889
غرفه عرقیات سنتی کاشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 390,000
غرفه محصولات غذایی طراوت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه عسل هاچ
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه محصولات غذایی خانگی بابا علی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه محصولات غذایی خانگی بابا علی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه طب اسلامی شیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه طب اسلامی شیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه محصولات غذایی طراوت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 400,000
غرفه عسل سبلان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 408,163
غرفه رنگین طعم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 420,000
غرفه فروشگاه شفابخش ایرانیان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 422,222
غرفه محصولات طبیعی و اسلامی تنها مسیر آرامش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 430,000
غرفه عسل قافله سالار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 444,444
غرفه عسل قافله سالار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 444,444
غرفه عسل مهابادی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
900,000 ریال
غرفه عسل مهابادی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسل شهد شیرین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسل مهابادی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 450,000
غرفه عسلستان 98
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 470,000
غرفه عسل شهد شیرین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه قائم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 480,000
غرفه عسل پلنگا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 490,000
غرفه بازار مروی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 497,500
غرفه محصولات طبیعی یاس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه عسل قافله سالار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه محصولات طبیعی ریحان اهواز
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
480,000 ریال
غرفه محصولات دشتستان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه عسل قافله سالار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
500,000 ریال
غرفه سلام اصفهان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 500,000
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 505,155
غرفه قائم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 510,000
غرفه قائم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 520,000
غرفه قائم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 530,000
غرفه فروشگاه طیبات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 530,000
غرفه عسلستان 98
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 530,000
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 533,333
غرفه عسل شهد شیرین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
غرفه عسل آلن
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
810,000 ریال
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
810,000 ریال
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 540,000
غرفه محصولات کاشان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
550,000 ریال
غرفه امیرعسل111
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه عسل طبیعی انگپین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه بذر طلایی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
550,000 ریال
غرفه امیرعسل111
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
550,000 ریال
غرفه طب اسلامی شیعی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه امیرعسل111
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه امیرعسل111
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه عسل گلچین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه عسل ارگانیک طبیس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 550,000
غرفه عسلستان 98
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 555,556
غرفه چهل چای
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 555,556
530,000 ریال
غرفه انگبین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 557,895
560,000 ریال
غرفه محصولات طبیعی یاس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 560,000
غرفه فروشگاه برکت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 560,000
غرفه محصولات المصفی( عسل، زعفران)
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 561,224
غرفه محصولات طبیعی و اسلامی تنها مسیر آرامش
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 570,000
860,000 ریال
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 573,333
غرفه پخش سید
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 578,947
غرفه عسل فروشی مادر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 580,000
غرفه فروشگاه برکت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 580,000
غرفه محصولات طوبی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 580,000
غرفه چهل چای
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 584,615
غرفه عسل میثم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 588,889
غرفه عسل ارگانیک طبیس
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 590,000
غرفه محصولات دایی جون
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 594,444
غرفه چهل چای
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه محصولات طبیعی طوبی
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه انگبین
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عطاری 1001
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه ولات بانو
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه سلامتکده ایرانیان
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
600,000 ریال
غرفه عطاری ویرا طب ماندگار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه محصولات کیمیا
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 600,000
غرفه عطاری حیات
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 606,061
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 608,333
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 608,333
غرفه عسل سرما
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 608,333
غرفه محصولات دایی جون
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 610,000
غرفه عسل ارگانیک خوانسار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 610,526
550,000 ریال
غرفه فروشگاه بشارت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 611,111
غرفه فروشگاه برکت
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 620,000
غرفه عسل طبیعی موحدیان عطار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 622,222
غرفه خوراک کوثر
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 630,000
غرفه طب الائمه
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 640,000
غرفه مسعود
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 640,000
غرفه عسل طبیعی موحدیان عطار
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 640,000
غرفه عسل میثم
قیمت هر کیلوگرم (ریال) 644,444

تجربیات مشتریان

پربازدید ها

عسل کوهستان بزرگ کافه عسل میم

(12 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
1100000 ریال

عسل کردستان مسیحا

(5 رای)
فقط 3 عدد باقی‌مانده
500000 ریال
550000

عسل چند گیاه (نیم کیلویی)

(4 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
500000 ریال

عسل تست پلنگا

(9 رای)
ارسال رایگان
فقط 3 عدد باقی‌مانده
145000 ریال
150000

عسل500گرمی طبیعی پلنگا

(4 رای)
ارسال رایگان
530000 ریال
580000

عسل ارگانیک چهل گیاه پلنگا 1کیلو

(5 رای)
ارسال رایگان
989900 ریال
1149000

عسل باریجه

1080000 ریال
1100000

عسل بهاره انگپین

(2 رای)
550000 ریال
600000

ارسال فوری

تخفیف ها

مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
1% تخفیف خرید
475

post50off

7 ماه باقی مانده
مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک
1% تخفیف خرید
مرجع تخصصی چیپس میوه و خشکبار وجیسنک

post50off

7 ماه باقی مانده
زمین پاک
0% تخفیف خرید
13740

zaminepak50

3 روز باقی مانده
زمین پاک
0% تخفیف خرید
زمین پاک

zaminepak50

3 روز باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
1221

tayebat9850

7 ماه باقی مانده
فروشگاه طیبات
0% تخفیف خرید
فروشگاه طیبات

tayebat9850

7 ماه باقی مانده
محصولات ارگانیک روستا
10% تخفیف خرید
9963

ostaorganic

8 ماه باقی مانده
محصولات ارگانیک روستا
10% تخفیف خرید
محصولات ارگانیک روستا

ostaorganic

8 ماه باقی مانده
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
1527

zvrlh0af5e

7 ماه باقی مانده
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی
10% تخفیف خرید
سلامتکده ریحان عرضه کننده محصولات سالم و طبیعی

zvrlh0af5e

7 ماه باقی مانده

عسل طبیعی

(1 رای)
فقط 5 عدد باقی‌مانده
420000 ریال

عسل طبیعی کندوان

فقط 1 عدد باقی‌مانده
900000 ریال

عسل نیم کیلویی

(1 رای)
فقط 4 عدد باقی‌مانده
210000 ریال

عسل طبیعی کندوان 👌

فقط 1 عدد باقی‌مانده
480000 ریال
هدیه - صفحه اول - بازار باسلام