محصولات
غرفه‌ها
چهار شیره برکت 500 گرمی
چهار شیره برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.8 (856 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
سه شیره برکت 500 گرمی
سه شیره برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.7 (530 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
چهارشیره سالمین - 900 گرم
چهارشیره سالمین - 900 گرم
4.5 (501 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
900 گرم
شیره انگور برکت 500 گرمی
شیره انگور برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.6 (373 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
سه شیره سالمین - 900 گرم
سه شیره سالمین - 900 گرم
4.5 (332 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
900 گرم
پک دو عددی شیره سفید انگور 5ستاره فدک
پک دو عددی شیره سفید انگور 5ستاره فدک

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.7 (656 نظر)
830 گرم
چهار شیره برکت یک کیلویی
چهار شیره برکت یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.8 (334 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
چهار شیره سنتی ملایر (1000 گرمی)
چهار شیره سنتی ملایر (1000 گرمی)
4.4 (226 نظر)
950 گرم
شیره انگور 5ستاره فدک (تضمین کیفیت)
شیره انگور 5ستاره فدک (تضمین کیفیت)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.7 (419 نظر)
1000 گرم
 امسالی شیره انگور خالص و طبیعی (1200 گرم)
امسالی شیره انگور خالص و طبیعی (1200 گرم)
4.7 (260 نظر)
1200 گرم
چهارشیره 5ستاره فدک (1000گرم)
چهارشیره 5ستاره فدک (1000گرم)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.9 (296 نظر)
1000 گرم
پنج شیره 5ستاره فدک یک کیلویی
پنج شیره 5ستاره فدک یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.9 (254 نظر)
1000 گرم
سه شیره برکت یک کیلویی
سه شیره برکت یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.9 (188 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
شیره انگور ملایر ریحان (یک کیلویی)
شیره انگور ملایر ریحان (یک کیلویی)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.5 (233 نظر)
950 گرم
شیره انگور سالمین - 900 گرم
شیره انگور سالمین - 900 گرم
4.2 (208 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
900 گرم
شیره خرما برکت دوشابی 500 گرمی
شیره خرما برکت دوشابی 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.6 (147 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
شیره انگور برکت یک کیلویی
شیره انگور برکت یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.8 (205 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
شیره انجیر برکت 500 گرمی
شیره انجیر برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.6 (159 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
شیره خرما سالمین - 900 گرم
شیره خرما سالمین - 900 گرم
4.4 (167 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
900 گرم
شیره توت برکت 500 گرمی
شیره توت برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.6 (144 نظر)
آماده ارسال
500 گرم
چهارشیره 5ستاره فدک  (تضمین کیفیت)
چهارشیره 5ستاره فدک (تضمین کیفیت)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.8 (208 نظر)
950 گرم
شیره خرما 5ستاره فدک (1000گرم)
شیره خرما 5ستاره فدک (1000گرم)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.8 (197 نظر)
1000 گرم
سه شیره توت و انگور و خرما500گرمی
سه شیره توت و انگور و خرما500گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

قم | دنیای سلامتی و زیبایی
4.8 (217 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
500 گرم
شیره خرما اصل ریحان یک کیلویی (جشنواره تخفیف ریحان)
شیره خرما اصل ریحان یک کیلویی (جشنواره تخفیف ریحان)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.7 (145 نظر)
950 گرم
سه شیره محلی و کاملا سنتی ( انگور، خرما و‌ توت)
سه شیره محلی و کاملا سنتی ( انگور، خرما و‌ توت)
4.4 (93 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
شیره نبات زعفرانی(2کیلویی) دنیای سلامتی
شیره نبات زعفرانی(2کیلویی) دنیای سلامتی

غرفه‌دار آنلاینه

قم | دنیای سلامتی و زیبایی
4.7 (200 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
2000 گرم
شیره انگور ملایر ریحان (نیم کیلویی)
شیره انگور ملایر ریحان (نیم کیلویی)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.5 (115 نظر)
460 گرم
شیره انگور سفید همدان ریحان (تخفیف ویژه)
شیره انگور سفید همدان ریحان (تخفیف ویژه)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.6 (168 نظر)
900 گرم
سه شیره (توت انگور خرما) ریحان (یک کیلویی)
سه شیره (توت انگور خرما) ریحان (یک کیلویی)

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.7 (101 نظر)
950 گرم
چهار شیره سنتی(یک کیلویی)
چهار شیره سنتی(یک کیلویی)
4.6 (97 نظر)
1000 گرم
شیره سفید انگور 5ستاره فدک (ظرف کوچک)
شیره سفید انگور 5ستاره فدک (ظرف کوچک)

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه بزرگ فدک
4.6 (132 نظر)
410 گرم
چهار شیره ریحان (توت و انگور و خرما و انجیر) یک کیلویی
چهار شیره ریحان (توت و انگور و خرما و انجیر) یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

قم | فروشگاه خانگی ریحان
4.4 (107 نظر)
950 گرم
شیره انگور اصل و طبیعی یک کیلویی ارسال رایگان
شیره انگور اصل و طبیعی یک کیلویی ارسال رایگان
4.2 (135 نظر)
ارسال رایگان
1000 گرم
شیره توت سالمین - 900 گرم
شیره توت سالمین - 900 گرم
4.1 (99 نظر)
ارسال رایگان
آماده ارسال
900 گرم
پنج شیره برکت یک کیلویی
پنج شیره برکت یک کیلویی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.9 (114 نظر)
آماده ارسال
1000 گرم
پنج شیره برکت 500 گرمی
پنج شیره برکت 500 گرمی

غرفه‌دار آنلاینه

تهران | فروشگاه برکت پیله چیان
4.9 (80 نظر)
آماده ارسال
500 گرم