بازارچه‌ها

بازارچه‌ها
راسته سبزی خشک راسته گیاهان دارویی راسته عرقیات و شربت‌ها راسته سویق و قاووت راسته مرهم‌های گیاهی راسته روغن‌های درمانی راسته دم نوش‌ها
راسته میوه خشک راسته شیرینی، آجیل و خشکبار راسته پروتئین و لبنیات راسته حبوبات و برنج راسته عسل و فراورده های آن راسته خرما و کشمش راسته زیتون و ترشی و مربا راسته غذای خانگی راسته میوه و سبزی راسته نان و غلات راسته چای و قهوه و شکر راسته روغن‌های خوراکی راسته ادویه و چاشنی‌ها راسته اَرده و شیره راسته سرکه و آبلیمو راسته سبزی خشک
راسته تزئینات راسته گل و گیاه راسته اتاق خواب راسته اتاق بچه راسته لوازم آشپزخانه راسته شوینده‌های طبیعی
راسته کیف و کفش راسته پوشاک کودکان راسته لباس ورزشی راسته پوشاک زنانه راسته پوشاک مردانه
راسته پوست و مو راسته آرایشی راسته بهداشت فردی
راسته نجارها راسته سفالگران راسته حصیربافان راسته زیورسازان راسته شیشه‌گران راسته بافندگان راسته نگارگری راسته قالی بافان راسته عروسک سازان راسته فلزکاران راسته دوزندگان راسته چرم دوزان راسته کاردستی
راسته خدمات محتوایی راسته بازی و سرگرمی راسته کتاب و مجله راسته اپلیکیشن و بازی رایانه‌ای راسته خدمات و آثار گرافیک راسته لوازم التحریر

راهنمای هزینه ارسال به صرفه

خرید از همشهری

ﺧﺮﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺧﻮدتان، می‌تواند ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را کم‌تر ﮐﻨﺪ. در هنگام جستجو تیک غرفه‌های همشهری را بزنید.

ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ، سعی کنید سبد خریدتان را از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ پر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن مشخص ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ، ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ شرایط ارسال، در صفحه محصول ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه

ﮔﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت بسیار ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ وجود ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل بالا، ﺑﺎز ﻫﻢ برای خرید ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ هستند. ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎغ‌دار ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه.

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ

شاید چیزی که می‌خواهید بخرید برای دوستان و اقوام و همکاران‌تان هم جذاب باشد، با هم بخرید و یک هزینه ارسال پرداخت کنید!