بازارچه‌ها

بازارچه‌ها
راسته روغن‌های خوراکی راسته شیرینی، آجیل و خشکبار راسته عسل و فراورده های آن راسته حبوبات و برنج راسته ادویه و چاشنی‌ها راسته اَرده و شیره راسته چای و قهوه و شکر راسته میوه خشک راسته پروتئین و لبنیات راسته زیتون و ترشی و مربا راسته خرما و کشمش راسته نان و غلات راسته غذای خانگی راسته میوه و سبزی راسته سرکه و آبلیمو راسته سبزی خشک
راسته گیاهان دارویی راسته روغن‌های درمانی راسته مرهم‌های گیاهی راسته عرقیات و شربت‌ها راسته سویق و قاووت راسته دم نوش‌ها راسته سبزی خشک
راسته بهداشت فردی راسته پوست و مو راسته آرایشی
راسته زیورسازان راسته کاردستی راسته بافندگان راسته فلزکاران راسته عروسک سازان راسته نجارها راسته دوزندگان راسته قالی بافان راسته چرم دوزان راسته سفالگران راسته شیشه‌گران راسته نگارگری راسته حصیربافان
راسته کیف و کفش راسته پوشاک زنانه راسته پوشاک مردانه راسته پوشاک کودکان راسته لباس ورزشی
راسته کتاب و مجله راسته بازی و سرگرمی راسته خدمات محتوایی راسته لوازم التحریر راسته خدمات و آثار گرافیک راسته اپلیکیشن و بازی رایانه‌ای
راسته لوازم آشپزخانه راسته تزئینات راسته شوینده‌های طبیعی راسته اتاق خواب راسته گل و گیاه راسته اتاق بچه

راهنمای هزینه ارسال به صرفه

خرید از همشهری

ﺧﺮﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺧﻮدتان، می‌تواند ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل را کم‌تر ﮐﻨﺪ. در هنگام جستجو تیک غرفه‌های همشهری را بزنید.

ﺧﺮﯾﺪ از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ، سعی کنید سبد خریدتان را از ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ پر ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن مشخص ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ، ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ شرایط ارسال، در صفحه محصول ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه

ﮔﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت بسیار ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ وجود ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل بالا، ﺑﺎز ﻫﻢ برای خرید ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ هستند. ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎغ‌دار ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه.

ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ

شاید چیزی که می‌خواهید بخرید برای دوستان و اقوام و همکاران‌تان هم جذاب باشد، با هم بخرید و یک هزینه ارسال پرداخت کنید!